xs
xsm
sm
md
lg

เทสโก้ โลตัส ยันเข้มนโยบายความปลอดภัยและคุณภาพ แจงลูกค้าตรวจห้องแล็บแล้ว “กรณีพบสิ่งแปลกปลอมในเบเกอรี่”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) เพจTesco Lotus - เทสโก้ โลตัส ได้โพสต์ชี้แจงลูกค้าว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าว และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีที่ลูกค้าพบสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ซื้อมาจากเทสโก้ โลตัส

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ทันทีที่ได้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ติดต่อลูกค้าเพื่อนำชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบ และได้ส่งสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวไปยังห้องแล็บ เพื่อตรวจสอบโดยละเอียด

นอกจากนี้ ยังได้ทำการตรวจสอบสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ สาขานั้นทันที ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ในชุดเดียวกันซึ่งตรวจพบว่ามีปัญหาออกจากการวางจำหน่ายได้ในทันที

เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทฯ มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุม กระบวนการการผลิตสินค้า ซึ่งนอกเหนือจากมาตรฐานด้านความปลอดภัย และคุณภาพของประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังใช้มาตรฐานของกลุ่มเทสโก้ ที่เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อบังคับของสหภาพยุโรปอีกด้วย
บริษัทฯ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ ลูกค้าของเทสโก้ โลตัส คาดหวังให้บริษัทฯ สรรหาสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งลูกค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดจากนโยบายด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่
https://www.tescolotus.com/about/product-safety-and-quality