xs
xsm
sm
md
lg

ดร.ธรณ์ แนะปรับตัว New Normal ทะเลไทย! เที่ยวอย่างไรให้ทะเลยิ้ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา มนุษย์ช่วยลดการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลงชั่วคราวจากการล็อกดาวน์ จากการหยุดอยู่บ้าน ทำให้การเดินทาง และการขนส่ง รวมถึงการเดินเครื่องของโรงงานอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนและมลพิษทางอากาศ ขณะเดียวกันทำให้สัตว์ป่า สัตว์ทะเลหลายชนิดแสดงตัวตนออกมาให้มนุษย์เห็นในท้องทะเล หรือบริเวณป่า อย่างคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น


เพจ Thon Thamrongnawasawat โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางทะเล ให้ข้อแนะนำถึงการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ หรือ New normal ทะเลไทย ทั้งก่อนเที่ยว ระหว่างเที่ยว และหลังเที่ยว พร้อมระบุว่า


คนหยุด สัตว์ทะเลเข้ามาทุกทิศคนเริ่มต้น ทำอย่างไรให้สัตว์อยู่ต่อ ?ผมจึงทำข้อแนะนำง่ายๆ มาให้เพื่อนธรณ์เมืองไทยเปิดใหม่เมื่อไหร่ ลองไปทำกันทะเลสวยขึ้นแน่นอน ด้วยฝีมือพวกเราทุกคนครับ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามมาจากโควิดด้วยก็คือ ขยะถุงพลาสติก ที่เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน การสั่งสินค้า ของใช้ในบ้าน ผ่านออนไลน์สร้างปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องปรับวิถีชีวิตหลังโควิด ไปสู่ New normol ด้านรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องปรับนโยบาย ส่งเสริมจิดสำนึกจิตสาธารณะ เพื่อจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นรูปธรรมที่จะเกิดความยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น