xs
xsm
sm
md
lg

ลุยลดขยะพลาสติก!'ไอวีแอล'ตั้งเป้าภายในปี 2568 รีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวด/ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ไอวีแอล”ประกาศความสำเร็จ รีไซเคิลขวด PET ครบ 50,000 ล้านขวด หลังเริ่มเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลเมื่อปี 2554 ตั้งเป้าภายในปี 2568 เร่งเครื่องรีไซเคิลขวด PET 50,000 ล้านขวด/ปี เตรียมลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขยายธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลก ล่าสุดร่วมทุน “โคคา-โคล่า” ตั้งโรงงานรีไซเคิลขวด PET ในประเทศฟิลิปปินส์ มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน


นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน “ไอวีแอล” รีไซเคิลขวด PET ครบ 50,000 ล้านขวด เท่ากับการสามารถลดการฝังกลบได้มากถึง 1.1 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่าน้ำหนักช้างจำนวนประมาณ 203,700 เชือก หรือเทียบกับการวางขวดน้ำขนาด 50 มิลลิลิตรต่อกันเป็นความยาวเท่ากับระยะทางไปกลับดวงจันทร์ 15 รอบ นอกจากนี้ ยังช่วยลดการใช้น้ำมันดิบได้มากกว่า 3 ล้านบาร์เรล ซึ่งเทียบเท่าน้ำมันที่ใช้ในการขับรถไป-กลับระหว่างอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับอำเภอเบตง จังหวัดนราธิวาส มากถึง 365 รอบ และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนถึง 1.65 ล้านตัน


นายยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส (ไอวีแอล) กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทไทย เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนสำคัญในการบรรลุความสำเร็จอีกขึ้นของการรีไซเคิลระดับโลก และเราจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะ PET เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังใช้พลังงานและน้ำในการผลิตน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้วัสดุชนิดอื่น”

สำหรับเป้าหมายต่อไป “ไอวีแอล”กำหนดไว้ว่า ภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ ไอวีแอลจะเพิ่มการรีไซเคิล PET เป็น 50,000 ล้านขวดต่อปี และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไอวีแอลเตรียมลงทุนมากถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อขยายธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งจะสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคแบรนด์ต่างๆ ที่มีความต้องการใช้ PET รีไซเคิล (rPET) สำหรับผลิตขวดบรรจุภัณฑ์มากขึ้น


“ปัจจุบัน ไอวีแอลสามารถผลิตขวดที่ทำมาจาก PET รีไซเคิล ซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จัดส่งให้กับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำในยุโรป และอเมริกา สำหรับฟิลิปปินส์ ถือเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ขวด PET ทุกขวดควรถูกนำไปรีไซเคิล เรากำลังผลักดันให้เกิดระบบรีไซเคิลที่เป็นประโยชน์ต่อโลก โรงงานรีไซเคิลทั่วโลกของไอวีแอลมีส่วนช่วยเติมเต็มวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับขวด PET”

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI) ก่อตั้ง PETValue โรงงานรีไซเคิลแห่งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยไอวีแอลถือหุ้นร้อยละ 70 และโคคา-โคล่าถือหุ้นร้อยละ 30 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 โรงงานแห่งนี้จะสามารถรีไซเคิลขวดที่ใช้งานแล้วประมาณ 30,000 ตันหรือประมาณ 2,000 ล้านขวดต่อปี ซึ่งจะผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้ 16,000 ตันต่อปี


ภาพ - PET หนึ่งในวัสดุที่ยั่งยืนที่สุด

การร่วมกิจการครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการรีไซเคิลระหว่างไอวีแอล และโคคา-โคล่า ซึ่งจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งและทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลที่ยั่งยืน โดยโคคา-โคล่าจะใช้โครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บและสรรหาขวด PET ที่จะนำมารีไซเคิล ส่วนไอวีแอลจะผลิตและจัดส่ง rPET ร้อยละ 50 ของปริมาณที่ผลิตได้ให้กับโคคา-โคล่า ภายใต้สัญญาการจัดหาระยะยาว

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งและเป้าหมายระยะยาวในด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ที่ต้องการลงทุนเพิ่มเติมในระดับโลกเพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและการรีไซเคิล PET ด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการดำเนินงานที่เป็นเลิศของไอวีแอล ผสานกับความรู้ความชำนาญในพื้นที่และห่วงโซ่อุปทานของโคคา-โคล่าทำให้มั่นใจได้ว่าความร่วมมือนี้จะช่วยตอบสนองความต้องการในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...