xs
xsm
sm
md
lg

'ปิดทองหลังพระ' วางแผน 5 ปี สร้างรายได้เกษตรกรกว่า 4,800 ล.บาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เดินหน้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 4,800 ล้านบาท ใน 8 พื้นที่ 13 จังหวัด ภายใน 5 ปี

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวถึงแผนงานระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2564-2568 ว่า จะร่วมกันทำงานกับชุมชนและข้าราชการให้สามารถพัฒนาแหล่งน้ำและสร้างฝาย 6,259 แห่ง และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน สร้างเกิดรายได้จากการเกษตรทั้งในพื้นที่ต้นแบบและขยายผล 2,956 ล้านบาท ในเบื้องต้นมีประชาชนเข้าร่วมพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบและขยายผลแล้ว 75,841 ครัวเรือน


ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ

สำหรับภาพรวมภายใน 5 ปีจากนี้ ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 4,888 ล้านบาท ใน 8 พื้นที่ 13 จังหวัด แบ่งเป็น จะมีครัวเรือนประยุกต์ทฤษฎีใหม่ 6,433 ครัวเรือน มีรายได้ภาคการเกษตร 120,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สูงกว่าเส้นความยากจน (102,763 บาทต่อครัวเรือนต่อปี) ทำให้รายได้ทางการเกษตรอยู่ที่ 3,088 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ชายแดนใต้เกิดครูภูมิปัญญาเกษตร 200 คน สร้างรายได้ทางเกษตร 1,800 ล้านบาท และพื้นที่ชายแดนเหนือจะร่วมพัฒนาโครงการกับท้องถิ่น 280 หมู่บ้าน ทั้งนี้ จะร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เร่งเพิ่มพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน 2.09 ไร่ , เพิ่มพื้นที่ป่าในจังหวัดอุทัยธานี 6,000 ไร่ และยุติการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นในเพชรบุรี

“การดำเนินการตามแผนรับมือภัยแล้งปีนี้ ได้วางแผนสร้างพื้นที่นำร่องที่จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเครือข่ายการทำงานระหว่างจังหวัด หน่วยงาน และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้น้ำน้อยที่อยู่ระหว่างการประเมินผลแล้วนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าว