xs
xsm
sm
md
lg

Green Modern Trade 2013 บนเส้นทางลดโลกร้อน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


•ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีก หรือ Modern Trade ปี 2013 มุ่งไปที่โครงการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการที่ใกล้ตัวและเกิดผลได้ทันที คือการสร้างพฤติกรรมใหม่ “ลดการใช้ถุงพลาสติก” ซึ่งแทบจะทุกห้างให้ความสำคัญ
•มีการรณรงค์ต่อเนื่องในการลดใช้พลังงาน ทั้งในแง่ของการปรับพฤติกรรมพนักงานในองค์กร และการให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการอาคารประหยัดพลังงาน แทบจะทั้งหมดมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา

เนื่องจากภาวะโลกร้อน เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในโลกไม่อาจละเลยได้แล้วในวันนี้ เพราะผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบกับตัวเราทุกคนอย่างเห็นได้ชัด และยังมีผลสืบเนื่องไปถึงอนาคตอีกยาวไกล

“เซ็นทรัล-เดอะมอลล์” ชูธงลดถุงพลาสติก
การใช้ถุงพลาสติกถือเป็นปัจจัยสำคัญของปัญหาโลกร้อน เนื่องจากพบว่าการผลิตถุงพลาสติก 1 ใบ ก่อมลพิษทางอากาศถึง 500 กรัม และใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 450 ปี นอกจากนี้ ทุกปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านใบ หรือเฉลี่ยใน 1 นาทีจะมีการใช้ถุงพลาสติกถึง 1 ล้านใบ ขณะที่ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกมากกว่า 5,200 ล้านใบต่อปี
สำหรับห้างเซ็นทรัล ขับเคลื่อนโครงการลดใช้ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ ภายใต้แนวคิด “No Bag No Baht” และโครงการ “Central Love the Earth” กระตุ้นให้ลูกค้าใช้ถุงผ้า ขณะที่เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทล ใช้โครงการ “Reuse for Life” ส่งผลให้การลดโลกร้อนด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

เช่นเดียวกัน ในส่วนของ“เดอะมอลล์” ดำเนินโครงการ Green Shopping เป็นการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรในการช้อปปิ้งให้น้อยที่สุด โดยมี “โครงการ Think Green” ด้วยการปรับเปลี่ยนถุงพลาสติก ใน Home Fresh Mart และ Gourmet Market เป็นถุงแบบ Oxo-Biodegradable Bag และใช้กลยุทธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก สนับสนุนการใช้ถุงผ้า ด้วยการใช้แคมเปญ No Bag Get Points แคมเปญ Think Green : Every day is Green day และแคมเปญ Think Green : Green Wednesday ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

“เทสโก้ โลตัส” จูงใจด้วยคลับการ์ด
ขณะที่ “เทสโก้ โลตัส” ได้ดำเนินโครงการ “Green Back Green Point” โดยให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรคลับการ์ดที่ซื้อสินค้าในห้างแล้วไม่ใช้ถุงพลาสติกจะได้แต้มสะสมในบัตร สามารถนำไปซื้อสินค้าในกลุ่มกรีนโปรดักส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ 150 รายการ อาทิ ถุงขยะ กล่องบรรจุอาหาร ถ่านชาร์ท และหลอดไฟฟ้าประหยัดไฟ ทำให้สามารถลดใช้ถุงพลาสติกได้ 770,000 ใบ และให้กรีนพอยต์ไปมากกว่า 10 ล้านแต้ม

“บิ๊กซี” เน้นรีไซเคิล
“บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ดำเนินโครงการ “ร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซีและเต็ดตราแพ้ค” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ด้วยการเชิญชวนลูกค้าร่วมกันจัดเก็บ คัดแยกกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว อาทิ กล่องนม หรือกล่องน้ำผลไม้อย่างถูกวิธี ด้วยการ แกะ-ล้าง-เก็บ เพื่อนำไปรีไซเคิล ด้วยการผลิตเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ ตู้ ถังขยะ สมุด และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วนำมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยมีจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มต่างๆ ตั้งอยู่ใน “บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ทั้ง 67 สาขาทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องนี้ในระดับที่น่าพอใจ

“23 ไฮเปอร์มาร์ท”
คว้ารางวัลอาคารประหยัดพลังงาน
จากการที่ “การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.” มีการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” เพื่อรับรองมาตรฐานและประกาศเกียรติคุณให้แก่อาคารแห่งการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องเป็นอาคารที่มีนโยบาย แผนงาน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ตลอดจน มีผลการประหยัดในระดับผ่านเกณฑ์การใช้พลังงาน ตามค่าดัชนีการใช้พลังงานของ กฟน. ( MEA Index) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานจริงของอาคารกับปริมาณการใช้พลังงานที่ควรจะเป็นของแต่ละอาคาร
ในส่วนอาคารเพื่อการค้าปลีกค้าส่ง (ไฮเปอร์มาร์เก็ต) มีจำนวน 16 อาคารที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ได้แก่
• กลุ่มอาคารของ บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส) จำนวน 10 อาคาร ประกอบด้วย เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ, ซิตี้ปาร์ค บางพลี, ซีคอนสแควร์, บางแค, พระราม 2, พระราม 4, มีนบุรี, เมอร์รี่คิงส์ ปิ่นเกล้า, วังหิน และสาขาสุขาภิบาล3
• กลุ่มอาคารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย บิ๊กซี สาขาติวานนท์, สุขาภิบาล 3 และสาขาสำโรง 2
• กลุ่มอาคารของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ, ศรีนครินทร์ และสาขาสาทร
ในอนาคตการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของโมเดอร์นเทรดต่างๆ มีแนวโน้มไปในทิศทางที่เข้มข้นและจริงจังมากขึ้น เพราะนอกจากโครงการต่างๆ ที่ดำเนินกันมาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้แล้ว ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคและสังคมโดยรวมได้อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น