xs
xsm
sm
md
lg

พีทีที โกลบอล เคมิคอล คว้ารางวัล CSR ระดับโลก จากโครงการ “ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บวร วงศ์สินอุดม ขึ้นรับรางวัลนี้
เมื่อไม่นานนี้ บริษัท Platts ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท The McGraw-Hill Companies และเป็นผู้นำการให้บริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงาน รวมทั้งเป็นหนึ่งในผู้กำหนดราคาซื้อขายน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมีทั่วโลก จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศระดับโลก “Platts Global Energy Awards 2012” และ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับรางวัลชนะเลิศ Global Energy Awards สาขา Stewardship Award Winner - Corporate Social Responsibility จาก Platts ใน ‘โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด’
ทั้งนี้ บวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล พร้อมรับโล่เกียรติยศ Award of Excellence สาขา Corporate Social Responsibility ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
“นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร รู้สึกดีใจสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นการเชิดชูโครงการดีเด่นเพื่อสังคมในระดับนานาชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 31 ประเทศทั่วโลก ในฐานะที่เป็นโครงการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่เขาห้วยมะหาดอย่างเป็นรูปธรรมได้สำเร็จ ซึ่งรางวัลเกียรติยศนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ พีทีที โกล บอล เคมิคอล ที่จะเติบโตและเป็นที่รู้จักในเวทีสากล” บวร วงศ์สินอุดม กล่าว
พาทีมงาน ลุยป่าเขาห้วยมะหาด
“โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด” เป็นโครงการฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรบนเขาห้วยมะหาด ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ที่นี่ผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผืนป่าบนเขาห้วยมะหาดมีความชุ่มชื้นจนเพิ่มอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการได้พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้พฤกษเคมี ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยฐานพฤกษเคมีของพันธุ์พืชในเขาห้วยมะหาด จึงก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างอุตสาหกรรมและสังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น