xs
xsm
sm
md
lg

โรคจอประสาทตาเสื่อม ภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มองเห็นไม่ชัด มองเห็นภาพบิดเบี้ยว หรือมองเห็นเงาดำบังอยู่ตรงกลางภาพ หากคุณมีอาการดังกล่าวไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคจอประสาทตาเสื่อม ควรรีบมาพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาก่อนสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

นพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นโรคที่มีการแสดงอาการแตกต่างกันในผู้ป่วย แต่ละราย จึงอาจเป็นเรื่องยากที่ผู้ป่วยจะสังเกตถึงความผิดปกติในการมองเห็น ในระยะเริ่มต้นของโรค โดยเฉพาะหากอาการเกิดกับดวงตาเพียงข้างเดียว แต่ในรายที่เกิดการเสื่อมกับดวงตาทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยจะรู้สึกถึงความผิดปกติในการมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว เช่น มองเห็นภาพไม่ชัด หรือมองเห็นภาพบิดเบี้ยว เป็นต้น

สำหรับสาเหตุของโรคจอประสาทตาเสื่อมนั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่เชื่อว่าอาจมาจากความเสื่อมของเซลล์จอประสาทตา มีการสะสมของเสียจากเซลล์จอประสาทตา จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์รับภาพมากขึ้น และจากการที่มักพบโรคนี้ได้ในผู้สูงอายุ จึงทำให้เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการเสื่อมสภาพของร่างกาย แต่โรคจอประสาทตาเสื่อมอาจจะพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยได้เหมือนกัน ซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้
ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาให้หายขาดได้ การรักษาจะเป็นเพียงการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามมากขึ้น เพื่อให้จอประสาทตาเสื่อมช้าที่สุด โดยมีวิธีการรักษาหลากหลายวิธี เช่น การใช้ยาฉีดเข้าวุ้นตา การรักษา ด้วยแสงเลเซอร์ การผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งการรักษาในแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการตอบสนองของผู้ป่วย
ถึงแม้ว่าสาเหตุของโรคยังไม่เป็นที่แน่ชัด อาจมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ พันธุกรรม ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นการหมั่นเข้ามารับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เมื่อตรวจพบจะได้รับคำปรึกษาและรักษาได้อย่างทันท่วงที

ปัจจุบัน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญประสบการณ์สูง ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการที่เกี่ยวกับดวงตา รวมถึงการรักษาโรคจอประสาทตา ด้วยเครื่องมือทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัด

นพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์
(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)กำลังโหลดความคิดเห็น...