xs
xsm
sm
md
lg

รักษาโรคตับ ต้องใช้ “กัญชาหรือยาหมอ”???

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยเป็นโรคตับซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวถ้าไม่ได้รีบการตรวจที่เหมาะสม พอจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ

1. โรคตับอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสตับอักเสบหลายชนิด เช่น เอ บี ซี ดี อี และเชื้อไวรัสตัวอื่น ๆ รวมทั้งยาหรือสารมีพิษต่าง ๆ ที่พบได้บ่อยคือ การทานยาทุกชนิด ทั้งแผนปัจจุบัน ยาไทย ยาสมุนไพร ยาจีน ยาต้มยาหม้อ วิตามิน อาหารเสริม ซึ่งในระยะหลัง ส่วนใหญ่ใช้โดยได้รับการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อออนไลน์ โรคตับอักเสบเฉียบพลันส่วนใหญ่มีอาการ รอจนเป็นผู้ป่วยอาจจะมีอาการของโรคตับคือ ตาเหลือง อ่อนเพลีย ส่วนมากแล้วหากอาการไม่รุนแรงจะหายเองในระยะ 6 เดือน


2. โรคตับอักเสบเรื้อรัง เป็นโรคตับจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่หายไปเองภายในเวลาหกเดือน ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการให้รู้ โรคตับจะเป็นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม โรคจะดำเนินต่อไปจนเกิดภาวะตับแข็ง และค่อย ๆ เป็นมากขึ้นจนเริ่มมีอาการของภาวะตับวาย เช่น ขาบวม ท้องโต อาเจียนเป็นเลือด ซึมสับสน และ เสียชีวิตในที่สุด หรือมีมะเร็งตับแทรกซ้อน ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะมีสาเหตที่สำคัญคือ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี แอลกอฮอล์ และไขมันพอตับ ซึ่งมักจะเกิดในคนที่มีน้ำหนักเกิน อ้วน และเบาหวาน


3. เนื้องอกในตับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อที่ดี ไม่ใช่เนื้อร้ายไม่มีอันตราย เพียงขอให้แพทย์ได้พิสูจน์เพื่อความมั่นใจเสียก่อนเพื่อความสบายใจ ส่วนมะเร็งตับมีทั้งมะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งจากเนื้อตับ ในประเทศไทยมะเร็งจากเนื้อตับพบมากเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งทั้งหมด มักจะเกิดขึ้นผู้ป่วยที่มีโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งจากสาเหตุข้างต้น

โรคตับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยประชาชนไทย เชื่อหรือไม่ คนไทยทุก ๆ สิบคน มีโรคตับอักเสบเรื้องรังแอบซ่อนอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าของตับไม่มีโอกาสรู้ หากไม่ได้รับการตรวจที่เหมาะสม ทำให้เสียโอกาสในการป้องกันและรักษาตั้งแต่เริ่มต้น หากมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องถึงความเสี่ยง ระยะเวลาการดำเนินของโรค การป้องกันการเฝ้าระวังและวิธีดูแลรักษา จะทำให้สามารถป้องกัน ลดภาวะความรุนแรงหรือรักษาโรคให้หายได้

นอกจากนี้ปัจจุบัน การรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยสารกัญชาทางการแพทย์กำลังอยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ จากการสอบถามผู้เข้ารับการรักษาโรคตับในโรงพยาบาลจุฬา มากกว่าครึ่งได้มีการลองใช้ เพราะได้เห็นจากการโฆษณาถึงสรรพคุณพิเศษต่าง ๆ มากบ้างน้อยบ้าง โดยยังขาดความเข้าใจที่เหมาะสม หรือควรจะใช้อย่างไรไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและต่อโรคที่เป็นอยู่

ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีเป้าหมายเพื่อการให้บริการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ โรคตับจากสาเหตุต่าง ๆ มะเร็งตับ รวมถึงการเปลี่ยนตับ นอกจากนี้ทางศูนย์ ฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้โดยตรงให้กับบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคทางเดินอาหารและตับ อายุรแพทย์ และแพทย์สาขาต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้โดยเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญ เกิดการพัฒนาทักษะในด้านการรักษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนชาวไทยต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีการจัดโครงการเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไทยต่อไปเป็นประจำทุกปี

สำหรับปี 2562 นี้ ได้มีการจัดงานเสวนารู้ทันโรคตับ ตอน ไวรัสตับอักเสบบี ซี ไขมันตับ มะเร็งตับ “กัญชาหรือยาหมอ” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ วิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคตับจะมาให้ความรู้จักกับความก้าวหน้าของการรักษาโรคตับจากไวรัส บี ซี ไขมันพอกตับ ตับแข็ง และมะเร็งตับ

 การสร้างกำลังใจในการต่อสู่กับโรคตับ ช่วงของการเสวนากับบุคคลต้นแบบ “พลังแห่งความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจ ต่อสู้กับโรคตับ” โดยผู้ป่วยที่เคยป่วยเป็นโรคตับมาเล่าถึงประสบการณ์จริงในการใช้ชีวิตและมีเป้าหมายอย่างไรในการต่อสู้กับโรคตับอักเสบจนสามารถหายจากโรคได้กลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป

ประเด็นที่มีข่าวว่าไวรัสบีและซีกำลังจะหมดในอีก 10 ปี นั้นเป็นความจริงหรือไม่อย่างไร โดยวิทยากรผู้มีความเชียวชาญโดยตรงจะมาให้คำตอบ

อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้กับ โรคตับแข็งระยะท้ายนั้นเป็นอย่างไร จากผู้มีประสบการณ์จริง และอีกหลายๆ ประเด็นที่หลายท่านต้องการทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อตับแข็งแล้วจะเป็นอย่างไร ถ้าปล่อยไว้ไม่รีบรักษาจะกลายเป็นมะเร็งตับอย่างนั้นหรือ สามารถรักษาให้หายได้หรือไม่ การรักษาปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษาแนวทางใหม่ที่มีความแตกต่างและได้ผลดีกว่าการรักษาวิธีเดิม ๆ หรือไม่อย่างไร

และไฮไลท์ของการเสวนาในครั้งนี้ เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป คือ “โรคตับ กัญชาหรือยาหมอ เมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ให้เป็น” โดยวิทยากรผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์จะมาไขข้อข้องใจว่ากัญชานั้นสามารถรักษาโรคตับให้หายได้จริงหรือไม่ พร้อมทั้งเปิดให้ถาม-ตอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังการเสวนาในครั้งนี้จะรับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คนเท่านั้น โดยสมัครลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562 โดยเสียค่าสมัครคนละ 400 บาท พร้อมรับหนังสือ ของว่าง อาหารกลางวัน รายได้ทั้งหมดบริจาคเข้าสมทบทุนผู้ป่วยโรคตับ มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.02-256-4691, 062-362-4348
โทรสาร. 02-256-4000 ต่อ 3467
ID Line : @liverunit
E-Mail : chulaliverunit@gmail.com
Facebook : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคตับ ร.พ.จุฬาลงกรณ์
เว็บไซต์ : www.chulaliverunit.com

กำลังโหลดความคิดเห็น...