xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ใช้ “ช้อนกลาง” ระวังติดโรค!

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“ช้อนกลาง ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อช่วยให้ลดการปนเปื้อนทางน้ำลายได้

โดย แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช้อนกลางถือว่าเป็นเกราะป้องกันการติดโรคต่างๆ และช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อผ่านที่ออกมาทางน้ำลาย เช่น คอตีบ วัณโรค โปลิโอ ไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ คางทูม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบเชื้อในน้ำลายอื่นๆ และโรคที่ติดต่อผ่านอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ

การใช้ช้อนกลางที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่

1.ควรเตรียมช้อนกลางที่สะอาด หรืออุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารให้เหมาะกับชนิดของอาหาร และมีจำนวนครบตามจำนวนชนิดของอาหารที่จะกินอย่างน้อย 1 คัน ต่ออาหาร 1 ชนิด
2.ใช้ช้อนกลางที่เตรียมไว้เพื่อตักอาหารมาใส่จานข้าว หรือถ้วยแบ่งของตนเอง
3.ห้ามใช้ช้อนกลางที่ตักอาหารร่วมกันเข้าปากโดยตรง
4.สำหรับร้านอาหาร และแผงลอย นอกจากจะต้องใส่ใจปรุงอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้ว แนะนำว่าควรเสิร์ฟช้อนกลางทุกครั้งเมื่อลูกค้าสั่งอาหารมากินร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือมีช้อนกลางบริการไว้ให้ที่โต๊ะอาหาร ส่วนผู้บริโภคต้องสร้างค่านิยมใหม่ในการใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน รวมไปถึงสำรับอาหารที่ถวายพระ ต้องมีช้อนกลางด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระหว่างกันกำลังโหลดความคิดเห็น...