xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมพบกับ “สุริยัน กัญชา” ในงานกัญชาโลกที่บุรีรัมย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์จะจัดงาน “พันธุ์รัมย์”ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน 2562 ซึ่งถือเป็นการจัดงานวันกัญชาโลก ที่มีเจ้าภาพเป็นหน่วยราชการและร่วมงานกับเอกชนทุกภาคส่วนครั้งแรกในประเทศไทย ภายหลังจากการที่มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

แน่นอนว่าสำหรับงานดังกล่าวนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของการนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา 90 วัน นับตั้งแต่กฎหมายยาเสพติดให้โทษประกาศบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาผู้วิจัยทดลอง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ตามกฎหมาย ฯลฯ

ซึ่งทราบข่าวมาว่าสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จะทำงานเชิงรุกประกาศรับผู้ที่มีคุณสมบัติให้ยื่นคำขอการครอบครองกัญชาในงานดังกล่าวด้วย ดังนั้นใครที่เป็นผู้ป่วยที่จะไปงานนี้ควรจะกรอกแบบฟอร์มพร้อมใบรับรองแพทย์มาล่วงหน้า จะเป็นการดีกว่าไปรอคิวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ในงานดังกล่าว

ดังนั้น จึงอย่าเพิ่งแปลกใจที่ในงานดังกล่าวท่านอาจได้พบกับ “ต้นกัญชาของจริง” ซึ่งมีความหลากหลายสายพันธุ์ โดยผู้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายทั้งรัฐและเอกชน หรือผู้ป่วยที่ได้ยื่นคำขอในการนิรโทษกรรมนั้น จะนำมาแสดงให้ความรู้กับประชาชนทั้งในด้านวิธีการเพาะปลูก การคัดสายพันธุ์ และเทคนิคเกี่ยวกับการเพาะปลูก

นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมงานอาจได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชาที่หลากหลายของผู้ที่ครอบครองอยู่ตามกฎหมาย หรือกำลังจะยื่นคำขอเพื่อครอบครองผลิตภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะมีการให้ความรู้ สาธิตการสกัดในหลายรูปแบบแล้ว ยังอาจมีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมาแสดงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคตอีกด้วย

เนื้อหาเวทีกลางนั้นจะมีการบรรยายให้ความรู้กับประชาชนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย ทั้งในด้านการเกษตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การสกัด การใช้กัญชาในทางการแพทย์หลากสาขา ฯลฯ

ส่วนเตนท์ต่างๆ นอกจากจะมีภาคบันเทิงเป็นคอนเสิร์ตในยามกลางคืนทั้ง 3 วันแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ มาจากองค์กรที่หลากหลายในช่วงกลางวันด้วย เช่น สภาเกษตรกร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สภาการแพทย์แผนไทย เตนท์ของผู้มีประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แล้ว ยังจะมีการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

ท่านผู้สนใจสามารถไปที่เต้นชื่อ “สุริยัน กัญชา ม.รังสิต” นอกจากจะมีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ไปให้ไกลกว่ากัญชา คือ ปัญญา”แล้ว ยังจะมีการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้างานวิจัยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาของวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตอีกด้วย

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลเครือข่ายในการที่จะร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชาจากมหาวิทยาลัยรังสิต อาสาสมัครผู้ป่วยที่แสดงความจำนงต้องการที่จะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในงานวิจัย และผู้ที่มีนวัตกรรมเกี่ยวกับกัญชาที่แจ้งความประสงค์จะขอวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถลงทะเบียนในเตนท์ “สุริยัน กัญชา ม.รังสิต” ได้ด้วย

ในเตนท์ “สุริยัน กัญชา ม.รังสิต” ยังมีคลินิกเครือข่ายแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์ ที่จะมาให้บริการให้คำปรึกษาและสาธิตการกดจุดรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน โรคปวดหลัง และโรคปวดเข่า อีกทั้งยังมีการแนะนำคลินิกศูนย์ล้างพิษสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือด นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพในเครือผู้จัดการ ในนามร้านพอดี ซึ่งนอกจากจะมีการจำหน่ายหนังสือ “สุริยัน กัญชา อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง” เขียนโดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ จะมีบรรยายพิเศษที่เวทีกลางในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.-17.00 น. อีกด้วย

แล้วพบกันในงาน “พันธุ์รัมย์” ที่จังหวัดบุรีรัมย์!!!กำลังโหลดความคิดเห็น