xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ต่างชาติห้ามทำอาชีพตัดผมในประเทศไทย สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อาชีพช่างตัดผมเป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ซึ่งมีการประกาศไว้ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งมีทั้งสิ้น รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น