xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! ต่างชาติห้ามทำอาชีพตัดผมในประเทศไทย สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อาชีพช่างตัดผมเป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ซึ่งมีการประกาศไว้ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งมีทั้งสิ้น 40 งาน เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ต่างชาติห้ามทำอาชีพตัดผมในประเทศไทย สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย ฝ่าฝืนมีโทษทั้งนายจ้าง–ลูกจ้าง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข่าวจริง

อาชีพช่างตัดผมเป็นหนึ่งในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด ซึ่งมีการประกาศไว้ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งมีทั้งสิ้น 40 งาน เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน ตามบัญชีที่ 1 ได้แก่

1.งานแกะสลักไม้
2.งานขับขี่ยานยนต์ ยกเว้นงานขับรถยก (Forklift)
3.งานขายทอดตลาด
4.งานเจียระไนเพชร/พลอย
5.งานตัดผม/เสริมสวย
6.งานทอผ้าด้วยมือ
7.งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ฟาง ไม้ไผ่ ขนไก่ เส้นใย ฯลฯ
8.งานทำกระดาษสาด้วยมือ
9.งานทำเครื่องเขิน
10.งานทำเครื่องดนตรีไทย
11.งานทำเครื่องถม
12.งานทำเครื่องทอง/เงิน/นาก
13.งานทำเครื่องลงหิน
14.งานทำตุ๊กตาไทย
15.งานทำบาตร
16.งานทำผ้าไหมด้วยมือ
17.งานทำพระพุทธรูป
18.ทำร่มกระดาษ/ผ้า
19.งานนายหน้า/ตัวแทน
20.งานนวดไทย
21.งานมวนบุหรี่
22.งานมัคคุเทศก์
23.งานเร่ขายสินค้า
24.งานเรียงอักษร
25.งานสาวบิดเกลียวไหม
26.งานเลขานุการ
27.งานบริการทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตามงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน ตามบัญชีที่ 2 ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศหรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้น จึงจะสามารถทำได้ ตามบัญชี 3 ได้แก่
1.งานกสิกรรม
2.งานช่างก่ออิฐ/ช่างไม้/ช่างก่อสร้างอาคาร
3.งานทำที่นอน
4.งานทำมีด
5.งานทำรองเท้า
6.งานทำหมวก
7.งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
8.งานปั้นเครื่องดินเผาโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง

และตามบัญชีที่ 4 ได้แก่ งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือโทร 02 248 4743

หน่วยงานที่ตรวจสอบ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กำลังโหลดความคิดเห็น