xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! สธ. ปรับแนวทางการรักษาโควิด 19 กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยให้ Admit ที่โรงพยาบาลหากติดเชื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ดำเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในรพ. กรณีติดเชื้อสำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข รายละเอียดตาม QR Code 2. ให้การดูแลรักษา ให้ยา และพิจารณารับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (15 เม.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสธ. ปรับแนวทางการรักษาโควิด 19 กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยให้ Admit ที่โรงพยาบาลหากติดเชื้อ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำให้มีแนวโน้มผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคนั้น ศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ขอให้หน่วยงานของท่าน ดำเนินการดังนี้
1. ปฏิบัติตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีติดเชื้อโควิด 19 สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข รายละเอียดตาม QR Code
2. ให้การดูแลรักษา ให้ยา และพิจารณารับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตามข้อบ่งชี้โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่ม
– ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
– ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
– ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ops.moph.go.th/public/ หรือโทร. 02 590 1000

หน่วยงานที่ตรวจสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น