xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! เกษตรกรที่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ ให้นำหนังสือไปธนาคารรัฐต้นสังกัด จะได้รับเงินสดปลดหนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดหนี้ให้เกษตรกร ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีนโยบายการช่วยเหลือเรื่องหนี้ของเกษตรกร ทางสำนักงานจะมีหนังสือ ประกาศ ระเบียบการ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

วันนี้ (13 มี.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เกษตรกรที่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ ให้นำหนังสือไปธนาคารรัฐต้นสังกัด จะได้รับเงินสดปลดหนี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดหนี้ให้เกษตรกร โดยกล่าวว่าจะมีการส่งเอกสารจากธนาคารของรัฐส่งไปยังเกษตรกรหากเกษตรกร ท่านใดที่ได้รับเอกสารให้นำเอกสารดังกล่าวไปที่ธนาคารเพื่อรับการปลดหนี้นั้น ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีนโยบายการช่วยเหลือเรื่องหนี้ของเกษตรกร ทางสำนักงานจะมีหนังสือ ประกาศ ระเบียบการ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://frdfund.org/ หรือโทร. 0 2158 0342

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และหน่วยงานไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีนโยบายการช่วยเหลือเรื่องหนี้ของเกษตรกร ทางสำนักงานจะมีหนังสือ ประกาศ ระเบียบการ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...