xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม!! เกษตรกรที่ได้รับหนังสือแจ้งหนี้ ให้นำหนังสือไปธนาคารรัฐต้นสังกัด จะได้รับเงินสดปลดหนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดหนี้ให้เกษตรกร โดยกล่าวว่าจะมีการส่งเอกสารจากธนาคารของรัฐส่งไปยังเกษตรหากเกษตรกร ท่านใดที่ได้รับเอกสารให้นำเอกสารดังกล่าวไปที่ธนาคารเพื่อรับการปลดหนี้นั้น ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีนโยบายการช่วยเหลือเรื่องหนี้ของเกษตรกร ทางสำนักงานจะมีหนังสือ ประกาศ ระเบียบการ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://frdfund.org/ หรือโทร. 0 2158 0342