xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ก.ล.ต. อนุมัติขายหุ้นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรณีที่มีการชักชวนให้ลงทุนในหุ้นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ระบุว่าสามารถซื้อขายหุ้นได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. นั้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งต่อบุคคลวงแคบและต่อประชาชน ผู้เสนอขายหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด


วันที่ 8 พ.ค. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ก.ล.ต. อนุมัติขายหุ้นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการชักชวนให้ลงทุนในหุ้นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ระบุว่าสามารถซื้อขายหุ้นได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากการออก และเสนอขายหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั้งต่อบุคคลวงแคบและต่อประชาชน ผู้เสนอขายหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

แต่สำหรับกรณีบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับยกเว้นการยื่นขออนุญาตและการยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. นั้น ต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

และจากการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สวส. และ สสว. ไม่ปรากฏชื่อบริษัทเอกชนดังกล่าว ในรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME) จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถติดตามได้ที่ www.sec.or.th หรือ โทร 02 0339999


กำลังโหลดความคิดเห็น...