xs
xsm
sm
md
lg

“สมุทรปราการ” เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ยกระดับตลาดดอกไม้ประดับของประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสีสันพรรณไม้สมุทรปราการ ครั้ง 3 ประจำปี 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณลานเทอเรสหน้าศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 150,000 ไร่ เกษตรกร 10,057 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชสมุนไพรและไม้ประดับ ตามลำดับ เกษตรกร ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง พื้นที่การเกษตรของจังหวัดนับวันยิ่งลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย การส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง ผลผลิตทางการเกษตรมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยดำเนินการส่งสริมและพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพเพื่อการค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองและที่อยู่อาศัย

การจัดงานส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ “สีสันพรรณไม้สมุทรปราการ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมที่จะช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ดีตามหลักวิชาการ รับรู้ข้อมูลวิถีการตลาด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปรับทราบการใช้ประโยชน์จากไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดในชีวิตประจำวันและเทศกาลต่างๆ กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย
การจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมสาธิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดสวนถาด และการจัดดอกไม้สด กิจกรรมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 12 ประเภท ได้แก่ โกสน ประเภทใบกลม โกสน ประเภทใบยาว โกสน ประเภททรงใบกลาง โกสน ประเภททรงพุ่มเล็ก หมากผู้หมากเมีย ประเภทใบกลม หมากผู้หมากเมีย ประเภทใบกว้าง หมากผู้หมากเมีย ประเภทใบแคบ อโกลนีมา ประเภทขาว เขียว อโกลนีมา ประเภทลูกผสมโคชิน + ชาววัง (แดง และ ชมพู) ชวนชม ประเภทดอก ไม้สี ลิ้นมังกร และการจัดสวนถาด ประเภทสวนชื้น รวมถึงกิจกรรมคลินิกเกษตรให้คำปรึกษา คำแนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องจำนวน 40 ร้านค้า โดยสินค้าที่มีจำหน่ายในงาน ได้แก่ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้แขวน แคตตัส ของแต่งสวน หมากผู้หมากเมีย ไม้ด่าง ไม้ประดับ มะนาว ผักสวนครัว ปุ๋ย วัสดุการเกษตร ไม้ประจำถิ่น โกสน หมากผู้หมากเมีย ชวนชม มูลไส้เดือน,น้ำไส้เดือน ดิน และปุ๋ยชีวภาพ เคราฤาษี กล้วยไม้ ผักสวนครัวในกระถาง ผักไมโครกรีนในกระถาง ต้นอ่อนในกระถาง กระบองเพชรและไม้อวบน้ำ กระถางดินเผา/พลาสติก อุปกรณ์การเกษตรและของตกแต่งต่างๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น...