xs
xsm
sm
md
lg

กรมกิจการเด็กฯ ดันบ้านพักเด็กฯ 77 จังหวัด ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือเด็ก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการกำหนดมาตรการกลไก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองช่วยเหลือและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดตามภารกิจ

เพื่อให้การดำเนินการเตรียมรับสถานการณ์การป้องกันการช่วยเหลือและเยียวยากลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดย. จึงมีนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Children , Youth and Family Counseling Center)

เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาในการเลี้ยงดูบุตรตามช่วงวัย ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การถูกเลิกจ้างงาน การว่างงาน การแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินชีวิตและดูแลช่วยเหลือ มีกลไกการทำงานโดยเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา และ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาที่ต้องการคำแนะนำ หรือปรึกษาปัญหาต่าง ๆ สามารถติดต่อศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทั้ง 77 จังหวัด ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300
กำลังโหลดความคิดเห็น