xs
xsm
sm
md
lg

บ้านพักเด็กฯ จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ป้องกัน แก้ปัญหา ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในกิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเพื่อขยายพื้นที่ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ด้วยสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น