xs
xsm
sm
md
lg

รมว.จุติ-กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ลงพื้นที่ มอบรถเข็น เร่งให้ความช่วยเหลือ 5 ครอบครัวคนพิการ-ดูแลระยะยาว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม

นายจุติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ตนในฐานะตัวแทนของรัฐบาลได้เดินทางมาพบประชาชนด้วยตัวเอง ด้วยการลงพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมมอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์กลุ่มเประบาง และรถเข็นสำหรับคนพิการ จำนวน 20 คัน อีกทั้งมอบป้ายงบประมาณสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 2,744,100 บาท

“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคของประชาชนมีอะไรบ้าง และจะได้ช่วยแก้ไขอย่างรวดเร็ว เราจะไม่มาแค่แจกรถเข็น มอบเงิน และจากไป แต่เราจะดูแลและติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป” นายจุติกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น