xs
xsm
sm
md
lg

พก. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ ดึงนักศึกษา-เยาวชนจิตอาสา ช่วยคนพิการสร้างรายได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สถาบันการศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา จำนวน 65 คน ได้มีความรู้ ทักษะด้านการ ซ่อมกายอุปกรณ์ เช่น รถเข็น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพในชุมชน ในหลักสูตรการผลิตหรือการซ่อมกายอุปกรณ์ รถเข็นสำหรับคนพิการ

โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน หอการค้า สนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับประโยชน์การบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่และการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พก. และโครงการฯ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี ได้แก่ บทบาทภารกิจของการดำเนินงานเครือข่ายและการให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ความรู้เกี่ยวกับประเภทความพิการและการ ให้ความช่วยเหลือคนพิการ และมีการฝึกภาคปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีการซ่อมกายอุปกรณ์ ความเข้าใจคนพิการในทุกมิติ สถานการณ์การจำลอง คนพิการ การให้ความช่วยเหลือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการ การเสริมสร้างจิตสาธารณะในเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา การศึกษาดูงานและเยี่ยมองค์กรคนพิการในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ


กำลังโหลดความคิดเห็น