xs
xsm
sm
md
lg

กปน.ลุยหนักเปิดกิจกรรม “บวร” ปี 3 ขยายผลหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 12 แห่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กปน. เปิดกิจกรรม “บวร” ปี 3 จับมือภาคี บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ร่วมเป็นต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3” โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. และคณะผู้แทนหน่วยงานต้นแบบทางสังคม เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการนำหลักการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน กปน. จึงได้ดำเนินกิจกรรม “บวร” ปี 3 เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้หน่วยงานต้นแบบดังกล่าวช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต

"นอกจากบ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลแล้ว ทำอย่างไรจึงจะเผยแพร่แนวคิดนี้ออกสู่ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการใช้น้ำจำนวนมาก เพื่อขยายผลโครงการให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะประหยัดน้ำได้มากแล้ว จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัด และลดต้นทุนการบริหารงานได้อีกทางหนึ่งด้วย" นายนิสิต กล่าว


นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน. จึงมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยประหยัดน้ำ ดังนั้น กปน. จึงได้จัดกิจกรรม “บวร” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2561 กับหน่วยงาน บ้าน วัด โรงเรียน และโรงพยาบาลไปแล้วรวม 16 แห่ง

สำหรับปีนี้ กปน. ได้ขยายผลโครงการให้กับหน่วยงานต้นแบบทางสังคมอีก 12 แห่ง ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) วัดบางพลีใหญ่กลาง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน / วิธีการล้างถังพักน้ำ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนน้ำประปาปลอดภัย / วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และการแนะนำก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์ก๊อกประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้แก่หน่วยงานต้นแบบทั้ง 12 แห่ง โดย กปน. จะวัดปริมาณการใช้น้ำหลังการติดก๊อกเป็นเวลา 30 วัน และมีเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำลงไม่น้อยกว่า 10 %


ทั้งนี้ กปน. ได้มอบตู้น้ำดื่มเย็น “น้ำประปาดื่มได้ ลดการใช้พลาสติก” ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่สามารถลดการใช้น้ำได้สูงสุดในโครงการ “บวร” ปี 2 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วัดอโศการาม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงพยาบาลบางพลี เพื่อส่งเสริมโครงการน้ำประปาปลอดภัยดื่มได้และลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น