xs
xsm
sm
md
lg

“เดงกี่ มิชชั่น บัส” รถความรู้เคลื่อนที่ พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 3 จังหวัดเสี่ยง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“เดงกี่ มิชชั่น บัส” รถความรู้เคลื่อนที่
พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 3 จังหวัดเสี่ยง

จากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากสุดไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย ดังนั้นประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน

โดยปีนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเจ้าภาพ “วันไข้เลือดออกอาเซียน 2015” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดว่า “ทุกครอบครัวร่วมใจ หยุดยั้งภัยไข้เลือดออก” (Family Ownership Fighting Dengue) เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหา ดังนั้นบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการป้องกันไข้เลือดออกทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์หลักของวันไข้เลือดออกอาเซียน โดยใช้ “เดงกี่ มิชชั่น บัส” (Dengue Mission Buzz) รถให้ความรู้เคลื่อนที่เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก และให้เกร็ดความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในทันที ในประเทศสมาชิกจำนวน 6 ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งจะออกเดินทางไปยังชุมชนต่างๆกว่า 30 ชุมชน คิดเป็นระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตร และคาดว่าจะสามารถเข้าถึงประชากรประมาณ 50 ล้านคน

สำหรับในประเทศไทยรถให้ความรู้เคลื่อนที่ “เดงกี่ มิชชั่น บัส” (Dengue Mission Buzz) มีกำหนดออกเดินทางไปให้ความรู้ในชุมชนและโรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าไปพร้อมแพทย์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก, มีการฉายวิดิทัศน์ให้เห็นถึงภัยอันตรายที่ควรป้องกันโรค, มีเพลงรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก ขับร้องโดยติ๊ก ชีโร่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเล่นเกม และการมอบของที่ระลึก ส่วนพื้นที่รณรงค์ได้เลือกเสี่ยงสูง 3 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ, นครปฐม และระยอง เริ่มในเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคมนี้ ซึ่งเป็นฤดูฝนช่วงแพร่ระบาดหนักของโรค โดยเปิดตัวในงานผนึกกำลัง 8 หน่วยงาน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน (วันไข้เลือดออกอาเซียน) จัดที่กระทรวงสาธารณสุข


กำลังโหลดความคิดเห็น...