xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิสันถาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสารธรรมลีลา


เมื่อฤดูฝนมาเยือน หมายถึงเทศกาลเข้าพรรษาได้เริ่มต้นขึ้น สำหรับพุทธศักราช 2560 นี้ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม และวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีสิ่งแรกเกิดขึ้นในพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา เป็นวันแรกที่ทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นวันที่มีพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก และเป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบองค์สาม

เข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธนิยมเข้ามาบวชเรียนเป็นจำนวนมาก บางคนตั้งใจว่าจะบวชหนึ่งพรรษา แต่หลายคนก็บวชเรื่อยมาไม่สึก วันเข้าพรรษาจึงเป็นวันทำบุญใหญ่ของพุทธศาสนิกชนอีกวันหนึ่ง

ในหนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้” พระราชวุฒาจารย์ หรือหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ได้เคยพุดถึงการเป็นภิกษุแท้ ว่า

“เมื่อบุคคลปลงผม หนวด เครา ออกหมดแล้ว และได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์เรียบร้อยแล้ว ก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้ แต่ยังเป็นไปได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้น ต่อเมื่อเขาสามารถปลงสิ่งที่รกรุงรังทางใจ อันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้ว ก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ ฯ

ศีรษะที่ปลงผมหมดแล้ว สัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหา ย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใด จิตที่พ้นจากอารมณ์ ขาดจากการปรุงแต่งแล้ว ทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้น ผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ ควรเรียกเอาว่า
“เป็นภิกษุแท้”

“ภิกษุเรา ถ้าปลูกความยินดีในเพศภาวะของตนได้แล้ว ก็จะมีแต่ความสุข เยือกเย็น ถ้าตัวเองอยู่ในเพศภิกษุ แต่กลับไปยินดีในเพศอื่น ภาวะอื่น ความทุกข์ก็จะทับถมอยู่ร่ำไป หยุดกระหาย หยุดแสวงหาได้ นั่นคือภิกษุภาวะโดยแท้ ความเป็นพระนั้น ยิ่งจน ยิ่งมีความสุข”

และเพื่อป้องกันความประมาท หรือมักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเณร หลวงปู่ดูลย์จึงมีคำตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่า

“คฤหัสถ์ชน ญาติโยมทั่วไป เขาประกอบอาชีพการงานด้วยความลำบาก เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุข้าวของเงินทอง มาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตน แม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไร เขาก็ต้องต่อสู้ ขณะเดียวกัน เขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วย จึงพยายามเสียสละทำบุญ ลุกขึ้นแต่เช้า หุงอาหารอย่างดีคอยใส่บาตร ก่อนใส่ เขายกอาหารขึ้นท่วมหัว แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ครั้นใส่แล้ว ก็ถอยไปย่อตัว ยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่ง ที่เขาทำเช่นนั้น ก็เพื่อต้องการบุญ ต้องการกุศล จากเรานั่นเอง แล้วเราเล่า..มีบุญกุศลอะไรบ้าง ที่จะให้เขา ได้ประพฤติตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือ”

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 199 กรกฎาคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...