xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ความสำคัญของวัคซีน ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และผู้เป็นโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เขตราชเทวี กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความสำคัญของวัคซีน ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้เป็นโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง” วันที่ 16 ก.ค. เวลา 07.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ดังนี้
เวลา 07.00-08.30 น. ลงทะเบียน ตรวจเลือดและปัสสาวะ
เวลา 09.00-10.00 น. หัวข้อ “เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน” โดย ผศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน รพ.ศิริราช
เวลา 10.30-11.30 น. หัวข้อ “วัคซีนในผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคไตและผู้มีโรคประจำตัว” อ.นพ.ธเนศ ชัยสถาผล สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช
เวลา 11.30-12.00 น. ถาม-ตอบปัญหา โดย พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ ผู้ด􀁑ำเนินการอภิปราย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2684-5310

รู้และเข้าใจ โรคเนื้องอกมดลูก
ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้ป่วย และญาติ และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง “โรคเนื้องอกมดลูก” วันที่ 2 ส.ค. เวลา 12.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน อาคารจุฑาธุช ชั้น 8 รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-4772, 08-3542-3237

ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย)
รพ.มนารมย์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมอบรมการดูแลผู้สูงวัย ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกิจวัตรประจำวัน เทคนิคการดูแล การออกกำลังกาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ หลักสูตร “ห้องเรียนผู้ดูแล (ผู้สูงวัย)” โดย คุณภรดี ไชยศรีหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ, คุณสันติ จันทวรรณ หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2 ดังนี้
วันที่ 4 ก.ค. เรื่อง “เข้าใจผู้สูงวัยกับสังคม ร่างกาย อารมณ์ และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป”
วันที่ 18 ก.ค. เรื่อง “เทคนิคการดูแลและส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวัน และปัญหาที่พบบ่อยในการดูแล”
วันที่ 25 ก.ค. เรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรม และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย”
วันที่ 1 ส.ค. เรื่อง “อาหารการกินสำหรับผู้สูงวัย และเทคนิคจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแล”
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2725-9595

ความดันโลหิตสูง
รพ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขอเชิญร่วมอบรมความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่อง “ความดันโลหิตสูง” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วันที่ 30 ก.ค. เวลา 07.00-09.00 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 1715 ต่อ 110, 103

การป้องกันอันตรายและเกิดอุบัติเหตุ ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การป้องกันอันตรายและเกิดอุบัติเหตุในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม” วันที่ 23 ก.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9777-1148, 08-6990-4207

บรรเทาอาการปวดหลัง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “บรรเทาอาการปวดหลัง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” โดย อ.ธนภัทร สีหะนาจ แพทย์แผนจีน ประจำศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทย-จีน วันที่ 12 ก.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9909

โรคแพนิค
รพ.มนารมย์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “โรคแพนิค” โดย พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว นักจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น วันที่ 15 ก.ค. เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2725-9595

อันตรายจากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อ “อันตรายจากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา” เวลา 08.30-10.00 น. วันที่ 4 ก.ค. ณ ห้องประชุมศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 และวันที่ 20 ก.ค. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด ที่ศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 และแผนกประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5101

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg)
รพ.พิษณุเวช ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย ขอเชิญรับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg) ฟรี ในโครงการ “คนเหนือ รักตับ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 รพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก
สอบถามรายละเอียด โทร. 055-909-000

Organic and Natural Expo 2017
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญร่วมงาน Organic and Natural Expo 2017 งานแสดงสินค้าและบริการออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุด พบกับสินค้าออร์แกนิค สัมมนาทางวิชาการด้านการตลาดสินค้าออร์แกนิค ออกร้านผลิตภัณฑ์ Organic และ Green Fair ระหว่างวันที่ 27-30 ก.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Plenary Hall 1-3
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2507-5722-3

ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตคลองเตย กทม. ขอเชิญรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมระยะเบื้องต้น วันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 15 ก.ค. เวลา 08.00-12.00 น. (รับบัตรคิวที่ชั้น 2 ปิดรับเวลา 11.00 น.)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2391-0400

โรคหลอดเลือดสมอง
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้ประชาชน เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร ดังนี้
วันที่ 4 ก.ค. เรื่อง “โรคหลอดเลือดสมอง” โดย นพ.ดำรงวิทย์ สุขะจินตนากาญจน์
วันที่ 2 ส.ค. เรื่อง “เครื่องมือจัดฟันยุคใหม่ดีกว่าอย่างไร” โดย พล.ต.ต.ทพ.กษพล กองเกียรติกุล
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 กด 9 ต่อ 2164-2166

รักหมดใจ ห่างไกลเบาหวาน
ศูนย์ฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ รพ.หัวใจกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในงาน “รักหมดใจ ห่างไกลเบาหวาน” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 1 ก.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7R ชั้น 7 รพ.กรุงเทพ
สอบถามรายละเอียด โทร. 1719

ทำอย่างไร? ไม่ให้ข้อเข่าเสื่อม
รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ “ทำอย่างไร? ไม่ให้ข้อเข่าเสื่อม” โดย นพ.วชิรพงษ์ ชนะ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม วันที่ 15 ก.ค. เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-310-310 ต่อ 1175

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 199 กรกฎาคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...