xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเรื้อรัง
ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.รามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ทางเลือกในการฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาการปวดเรื้อรัง” พร้อมรับฟังการเสวนา เรื่อง “เทคโนโลยี TMS ช่วยฟื้นฟูอัมพฤกษ์ อัมพาตได้อย่างไร” โดย นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมประสาทวิทยา และเรื่อง “พิชิตโรคออฟฟิศซินโดรม และอาการปวดหลัง” โดย พญ.จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่ 20 พ.ค. เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคาร C ชั้น 10
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2743-9999 ต่อ 2999

มัจจุราชเงียบ...โรคหลอดเลือดและหัวใจ
รพ.ไทยนครินทร์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “มัจจุราชเงียบ...โรคหลอดเลือดและหัวใจ” โดย พญ.อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 20 พ.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2361-2727

สบายดี ด้วยมณีเวศ
มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในโครงการ “สุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง” เรื่อง “สบายดี ด้วยมณีเวศ” โดย นพ.นภดล นิงสานนท์ วันที่ 9 พ.ค. เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 ต่อ 2164-2166

โรคตา ภัยมืดที่ควรระวัง
เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 79 ปี รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง “โรคตา ภัยมืดที่ควรระวัง” โดย พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจอประสาทตา และ พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน วันที่ 13 พ.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ ชั้น 2 พร้อมบริการตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ความดันตา และตรวจวัดระดับสายตาสำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

เดิน-วิ่ง ต้านความดันโลหิตสูง
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 2560 “เดิน-วิ่ง ต้านความดันโลหิตสูง” วันที่ 7 พ.ค. ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมประกอบด้วย เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. บริการตรวจวัดความดันโลหิต แจกของที่ระลึก และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
สอบถามรายละเอียด โทร. 1422

ฝังเข็มเพื่อสุขภาพ
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม ขอเชิญร่วมโครงการฝังเข็มเพื่อสุขภาพ โดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง วันที่ 11 พ.ค. เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 4 อาคารบริการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 034-388-712-4 ต่อ 7169

เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน
รพ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขอเชิญร่วมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่อง “เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วันที่ 28 พ.ค. เวลา 07.00-09.00 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 1715 ต่อ 110, 103

รู้ทันอัลไซเมอร์
รพ.มนารมย์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “รู้ทันอัลไซเมอร์” โดย พญ.อุมามน พวงทอง จิตแพทย์ รพ.มนารมย์ ร่วมด้วย คุณภรดี ไชยศรีหา ผช.ผอ.ฝ่ายการแพทย์ และคุณสันติ จันทวรรณ หัวหน้านักกิจกรรมบำบัด วันที่ 20 พ.ค. เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2725-9595

กิจกรรมชะลอสมองเสื่อม
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “กิจกรรมชะลอสมองเสื่อม” วันที่ 28 พ.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9777-1148 (อ.สมทรง), 08-6990-4207 (คุณกรรณิกา)

ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตคลองเตย กทม. ขอเชิญรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมระยะเบื้องต้น วันที่ 6 พ.ค. และวันที่ 20 พ.ค. เวลา 08.00-12.00 น. (รับบัตรคิวที่ชั้น 2 ปิดรับเวลา 11.00 น.)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2391-0400

เบาหวานคืออะไร
รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อ “เบาหวานคืออะไร ใครรู้บ้าง” เวลา 08.30-10.00 น. วันที่ 9 พ.ค. ณ ห้องประชุมศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 และวันที่ 25 พ.ค. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด ที่ศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 และแผนกประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5101

เภสัชศาสตร์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และผู้สนใจทั่วไป ร่วมโครงการ “เภสัชศาสตร์ห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” วันที่ 26 พ.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ภ1107
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-282-000 ต่อ 8800, 8804

ยืดเส้นสายคลายเครียด
คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กทม. ขอเชิญร่วมอบรม เรื่อง “ยืดเส้นสายคลายเครียด” โดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา วันที่ 1 มิ.ย. เวลา 09.30-11.00 น. ณ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ชั้น 6
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5685-6276

ฉลาดเลือก (กิน) ห่างไกลโรค
รพ.พญาไท 2 เขตพญาไท กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพดีด้วยการปรับวิถีชีวิต พร้อมฟังการบรรยาย เรื่อง “ฉลาดเลือก (กิน) ห่างไกลโรค” โดย นักกำหนดอาหาร และสอนออกกำลังกาย โดย นักกายภาพ วันที่ 21 พ.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง We Before Me ชั้น Meeting อาคารจอดรถ A
สอบถามรายละเอียด โทร. 1772

ชีวิตสดใสห่างไกลโรคจอตาเสื่อม
งานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอเชิญร่วมโครงการความรู้โรคตาสู่ประชาชน เรื่อง “ชีวิตสดใสห่างไกลโรคจอตาเสื่อม” โดย ผศ.นพ.ณวพล กาญจนรัณย์, พญ.หทัย หะวานนท์ และพยาบาลวิชาชีพ แสงเดือน น้อยจันทร์ วันที่ 18 พ.ค. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2926-9999

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้ประชาชน เรื่อง “โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว” โดย ร.ท.นพ.รุ่งรัฐ จิตตการ ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ วันที่ 4 พ.ค. เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 ต่อ 2164-2166

อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคทางสมอง
รพ.กรุงเทพ เขตห้วยขวาง กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรม “รู้เท่าทันโรคสมองเสื่อม” วันที่ 27 พ.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
พบกับ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “รู้เท่าทัน ห่างไกลอัลไซเมอร์” โดย นพ.โยธิน ชินวลัญช์, เรื่อง “รู้จักพาร์กินสัน และนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันให้ดียิ่งขึ้น” โดย นพ.อภิชาติ พิศาลพงศ์, เรื่อง “วัยทำงานต้องระวัง อาจเป็น 'โรคเอ็มเอส หรือ มัลติเพิล สเคลอโรซิส' โรคร้ายแบบไม่ทันตั้งตัว”, เรื่อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุขกับโรคทางสมอง” โดย นพ.พร ทิสยากร, พญ.นันท์ชญาน์ ฉายะโอภาส และ พญ.จันจิรา สาธุกิจชัย
สอบถามรายละเอียด โทร. 1719

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 197 พฤษภาคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...