xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

บริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 ขอเชิญรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการถอนฟันอุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ดังนี้
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กทม. วันที่ 3 เม.ย. เวลา 09.00-15.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2649-5000
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 4 เม.ย. เวลา 08.30-15.30 น.
สอบถามรายละเอียด โทร. 055-966-866

ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?
กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา ขอเชิญผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม “ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 26 วันที่ 30 เม.ย. เวลา 09.00-16.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-09.30 น. “สวดมนต์ น้อมจิตเป็นมิตรความเจ็บป่วย” โดย คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต
เวลา 09.30-11.30 น. หัวข้อ “กายป่วยไข้ ใจไม่ทุกข์” โดย พระสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
เวลา 11.30-12.00 น. หัวข้อ “เจริญสติกับโยคะภาวนา” และเวลา 13.00-13.30 น. หัวข้อ “ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์” โดย ครูหมู กุลธิดา แซ่ตั้ง
เวลา 13.30-15.30 น. หัวข้อ “เปลี่ยนเคราะห์ร้ายในชีวิต ด้วยจิตวิริยะ” โดย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ และ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
เวลา 15.30-16.00 น. หัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย” โดย วิทยากรและกัลยาณมิตรผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ Register.bia.or.th และ https://goo.gl/lnYdvl สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6332-2424, 06-3725-2457, 08-7718-9555

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน
ศูนย์รามาธิบดีภิบาล ร่วมกับ งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญญาติ และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ร่วมโครงการอบรม หัวข้อ “ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน” วันที่ 11 เม.ย. เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-2569, 09-6747-4676

อาหารลดโรค
รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อ “พร้อมช้อปปิ้ง อาหารลดโรค” เวลา 08.30-10.00 น. วันที่ 11 เม.ย. ณ ห้องประชุมศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 และวันที่ 27 เม.ย. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 1
สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 และแผนกประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5101

กินผักผลไม้ หลากหลายคุณค่า
มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายในโครงการ “สุขภาพดี เป็นหน้าที่ของตนเอง” เรื่อง “ทุกวัน ทุกวัย กินผักผลไม้ หลากหลายคุณค่า” โดย ดร.ภญ.นันทวัน บุณยะประภัศร วันที่ 11 เม.ย. เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 กด 9 ต่อ 2164-2166

โรคกระดูกพรุน
คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา บจก.บ้านบึงเวชกิจ เขตวังทองหลาง กทม. ขอเชิญร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้ประชาชน เรื่อง “โรคกระดูกพรุน” โดย นพ.บุญวัฒน์ จะโนภาษ วันที่ 8 เม.ย. เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารบริรักษ์อาคาร
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2308-7600 กด 9 ต่อ 2164-2166

สุขภาพผิวดี รับหน้าร้อน
ชมรมอายุวัฒนา รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง “สุขภาพผิวดี รับหน้าร้อน” โดย พญ.จิตประภัสสร เทียนวิบูลย์ อายุรกรรมโรคผิวหนัง วันที่ 19 เม.ย. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9909

การป้องกันธาลัสซีเมีย
PCT กุมารเวช และสาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอเชิญร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การป้องกันธาลัสซีเมีย ด้วยวิธี Perinatal Screening” โดย ผศ.พญ.พชรพรรณ สุรพรชัย, ผศ.พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล และ อ.พญ.ต้องตา นันทโกมล วันที่ 4 เม.ย. เวลา 08.30-12.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2926-9608-9

การใช้ยาในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การใช้ยาในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม” วันที่ 23 เม.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9777-1148, 08-6990-4207

ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน
ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือด รพ.ลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สารพันปัญหา ภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน” และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) วันที่ 26 เม.ย. เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก)
สอบถามรายละเอียด โทร. 053-999-7555-7

ต้อหิน ภัยมืดที่ป้องกันได้
งานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอเชิญร่วมโครงการความรู้โรคตาสู่ประชาชน เรื่อง “ต้อหิน ภัยมืดที่ป้องกันได้” โดย อ.นพ.อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์, นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐกุล และพยาบาลวิชาชีพ ปิติพร ก้องประเสริฐกุล วันที่ 4 เม.ย. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1ชั้น 3 อาคารบริการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2926-9999

“ข้อเข่าดี” ดีต่อใจ
รพ.กรุงเทพ เขตห้วยขวาง กทม. ขอเชิญร่วมมหกรรม “ข้อเข่าดี” #มันส์ดีต่อใจ วันที่ 8 เม.ย. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7R ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พบกับ การเสวนาให้ความรู้จากผู้ป่วย ญาติและทีมแพทย์ โดย นพ.พนธกร พานิชกุล ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ชีวิตหลังผ่าเข่า พร้อมเจาะลึกเทคโนโลยีผ่าเข่าแบบ “เจ็บน้อย ฟื้นไว ขยับเดินได้ใน 24 ชม.” โดย นพ.ศริษฏ์ หงษ์วิไล และ พญ.สุจิรา รุ่งศิริแสงรัตน์ กิจกรรม Workshop ท่าบริหารเข่าให้แข็งแรง โดย นพ.อี๊ด ลอประยูร ทดสอบความแข็งแรงของข้อเข่า เพื่อป้องกันเข่าเสื่อม พร้อมเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อเข่า และรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพข้อเข่าจากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านข้อสะโพกและข้อเข่า
สอบถามรายละเอียด โทร. 1719

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 196 เมษายน 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...