xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ฟังธรรม “ฝึกสติออกจากทุกข์”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมงาน “แสดงธรรม ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน” ครั้งที่ 34 วันที่ 23 เม.ย. เวลา 05.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หัวข้อบรรยายดังนี้
เวลา 08.20 น. เรื่อง “อริยสัจ 4” โดย พระอาจารย์มหาประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
เวลา 10.00 น. เรื่อง “วิถีแห่งความสุข” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
เวลา 13.00 น. เรื่อง “ไขความลับ เปลี่ยนชีวิต” โดย อาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร
เวลา 14.10 น. เรื่อง “ฝึกสติออกจากทุกข์” โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียดที่ Email : webmaster@kanlayanatam.com และ Facebook Kanlayanatam

อบรม “วิธีฝึกสัมปชัญญะ
กลุ่มมโนมัย ร่วมกับ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ถ.นางลิ้นจี่ กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ตามวันและเวลาดังนี้
วันที่ 9 เม.ย. เวลา 09.00-15.30 น. อบรม “วิปัสสนากรรมฐาน แบบอานาปานสติ” โดย พระอาจารย์สุชีพ สุธัมโม วัดบุปผาราม กทม.
วันที่ 30 เม.ย. เวลา 09.00-15.30 น. อบรม “วิธีฝึกสัมปชัญญะ” โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2285-4318-9, 09-7017-4087

ฟังธรรมจากพระป่า
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 8 เม.ย. เวลา 14.00-16.00 น. จิตใสใจสบายกับธรรมะยามบ่าย โดย คุณหมอณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์
วันที่ 9 เม.ย. เวลา 09.30-15.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา และฝึกปฏิบัติกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
วันที่ 23 เม.ย. เวลา 10.00-11.30 น. โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี และเวลา 13.30-15.30 น. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ 30 เม.ย. เวลา 15.00-16.30 น. โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2448-3392

เจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช กทม. ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 เม.ย. เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-9294

ฟังธรรม “มรณสติ”
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตคลองเตย กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรม เรื่อง “มรณสติ” โดย พญ.อมรา มลิลา วันที่ 8 เม.ย. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2391-0400

ฟังธรรม “ธรรมทัศน์เพื่อชีวิต”
โครงการธรรมทัศน์เพื่อชีวิต ชมรมสารธรรมล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ณ หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ตามวันเวลาดังนี้
วันที่ 22 เม.ย. เวลา 13.00-16.00 น. โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี
วันที่ 23 เม.ย. เวลา 10.00-12.00 น. โดย อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1716-3960 (คุณหมอดุลยา), 08-1530-6525 (คุณกิ๊ฟ)

อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 7-9 เม.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร
วันที่ 13-15 เม.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสงกรานต์ โดย อ.สุรชัย แซ่อิง และ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
วันที่ 21-23 เม.ย. อบรมวิปัสสนาอริยสัจจ์ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ และ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
วันที่ 28-30 เม.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมหาประธาน จนฺทสาโร
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944

ฟังธรรมจากพระป่า
ชมรมสุรัตนธรรม ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ดังนี้
วันที่ 2 เม.ย. โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ วัดบรมสถล กทม.
วันที่ 9 เม.ย. โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ วัดยานนาวา กทม.
วันที่ 16 เม.ย. โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 เม.ย. โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ วัดเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2542-2750, 0-2282-5541

ฟังธรรม “พุทธธรรมรามาธิบดี ”
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย และทอดผ้าป่า เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ดังนี้
วันที่ 7 เม.ย. โดย หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม จ.สกลนคร
วันที่ 1 พ.ค. โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-1874

ปฏิบัติธรรมเจริญสติ
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ วันที่ 16-22 เม.ย. โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5411-5860

ฟังธรรมพระกรรมฐาน
ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน เวลา 17.30-20.00 น. ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา (ตรงข้ามหอสมุด ป๋วย อึ้งภากรณ์) ดังนี้
วันที่ 5 เม.ย. โดย พระอาจารย์โสภณ โอภาโส
วันที่ 28 เม.ย. โดย หลวงปู่ไม อินทสิริ
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-5649-9595, 08-1948-4272

ฟังธรรม “แสงสว่างตรงกลางใจ”
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย พุทธปัญญาชมรม จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ให้กับผู้สนใจได้ฟังธรรม ซักถามปัญหา และปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ (สีลม) กทม. เวลา 11.30-13.30 น. ดังนี้
วันที่ 7 เม.ย. เรื่อง “ปลีกวิเวก” โดย อุบาสิกา ทิพวรรณ ทิพยทัศน์ มูลนิธิอาศรมมาตา จ.นครราชสีมา
วันที่ 21 เม.ย. เรื่อง “ สิ่งที่ควรตามหา” โดย พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอาริยชาติ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ. เชียงราย
วันที่ 28 เม.ย. เรื่อง “แสงสว่างตรงกลางใจ” โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญา เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย และเวลา 12.00-14.30 น. ยกวัดฯ นัดพิเศษ มินิคอนเสิร์ต EMOTION-THE SONG OF FAITH โดยศิลปินชื่อดัง
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2677-1901

ปฏิบัติธรรม “ปัญจบูชา”
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส “ปัญจบูชา” (บูชาพระคุณ 5 ประการ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22-29 เม.ย. โดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6819-8358, 038-160-509

อบรมภาวนา “เผชิญความตายอย่างสงบ”
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมอบรมภาวนา หลักสูตร “เผชิญความตายอย่างสงบ” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และคณะวิทยากร เครือข่ายพุทธิกา วันที่ 28-30 เม.ย. เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ดังนี้
สอบถามรายละเอียด webmaster@kanlayanatam.com หรือ Facebook Kanlayanatam

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 196 เมษายน 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น