xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นิทรรศการวันไตโลก (World Kidney Day)
สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมงาน นิทรรศการวันไตโลก (World Kidney Day) วันที่ 9 มี.ค. เวลา 08.30-11.30 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ฟังการบรรยาย เรื่อง “โรคไต รู้ไว ป้องกันได้” โดย นพ.อดิศร ปทุมารักษ์, เรื่อง “โรคอ้วนกับภาวะไตเสื่อม” โดย นพ.พันลภ วิวัฒนาธรรม และเรื่อง “เทคนิคการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคไต” โดย นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
และพบกับกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในโลหิต ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสุขภาพไต กิจกรรมลดน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย พร้อมรับคำแนะนำจากอายุรแพทย์และทีมสหสาขา
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2200-3000

อ้วนกลมระทมไต
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ขอเชิญร่วมงานวันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” วันที่ 12 มี.ค. เวลา 10.00-18.00 น. ณ Atrium Zone ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถ.ราชประสงค์
พบกับ นิทรรศการความรู้เรื่องโรคไต สาธิตโภชนาการ และผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารลดเค็มเพื่อผู้บริโภค ตรวจสุขภาพฟรี รับบริจาคไต สาธิตการทำอาหาร “เมนูอร่อย ดีต่อสุขภาพไต” และฟังเสวนาเรื่องโรคไตกับแพทย์โรคไต
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2718-1898

มหกรรมสุขภาพวันไตโลก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลกเนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) วันที่ 9 มี.ค. เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมมอดินแดง-มิตรภาพ และลานกิจกรรมหน้าห้องสมุด
สอบถามรายละเอียด โทร. 043-348-360-8

โรคไตกับความอ้วน
หน่วยโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันไตโลก 2560 พบกับ กิจกรรมตรวจคัดกรองโรค บริหารกายเพื่อไตที่แข็งแรง และฟังเสวนา เรื่อง “โรคไตกับความอ้วน” วันที่ 10 มี.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 370 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2256-4251 ต่อ 0

การดูแลฟันในผู้ป่วยปริทันต์
รพ.หัวเฉียว เขตป้อมปราบฯ กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อ “การดูแลฟันในผู้ป่วยปริทันต์” เวลา 08.30-10.00 น. วันที่ 7 มี.ค. ณ ห้องประชุมศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 และวันที่ 23 มี.ค. ณ คลินิกประกันสังคม ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด ศูนย์เบาหวาน ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 และแผนกประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5101

ภาวะเดินเซ (Ataxia)
ชมรมอายุวัฒนา ศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทย-จีน รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ภาวะเดินเซ (Ataxia)” โดย นพ.วิชาญ ลิปิสุวรรณโชติ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา วันที่ 8 มี.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9999

นานาสาระ เรื่องกินๆนอนๆ
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจ ร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “นานาสาระ เรื่องกินๆนอนๆ” โดย บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง และ อ.สง่า ดามาพงษ์ วันที่ 19 มี.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 910 ABC และชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-4832-8310, 08-6990-4207

อ้วนเกินไป เสี่ยงต่อโรคไต
รพ.ไทยนครินทร์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) วันที่ 11 มี.ค. เวลา 08.00-12.00 น. รับฟังการบรรยาย เรื่อง “อ้วนเกินไป เสี่ยงต่อโรคไต” โดย นพ.ไพฑูรย์ ขจรวัชรา แพทย์หัวหน้าไตเทียม, เรื่อง “รู้ทันสมุนไพร จริงหรือไม่ ดีต่อไตมากกว่า” โดย คุณทวีพร ศูนย์ดอน (เภสัชกรคลินิก) และเรื่อง “อร่อยปาก ลำบากไต” โดย คุณธนาภรณ์ อุดร (นักกำหนดอาหาร) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2361-2727

เรียนรู้และเข้าใจเพื่อต่อสู้กับโรคพาร์กินสัน
คลินิกโรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม “12 ปี ความก้าวหน้าของการดูและผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในศิริราช เรียนรู้และเข้าใจเพื่อต่อสู้กับโรคพาร์กินสัน” วันที่ 19 มี.ค. เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
สอบถามรายละเอียด โทร. 09-8272-7528, 0-2232-4786

ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว
รพ.มนารมย์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว” โดย นพ.โกวิทย์ นพพร วันที่ 18 มี.ค. เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2725-9595

มหันตภัยในผู้ป่วยนอนกรน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน “World Sleep Day 2560” วันที่ 22 มี.ค. เวลา 08.00-12.00 น. ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 ห้องประชุมใหญ่ พบกับนิทรรศการ แนะนำการตรวจการนอนหลับ และฟังการบรรยาย ดังนี้
เวลา 09.30-10.00 น. เรื่อง “มหันตภัยในผู้ป่วยนอนกรน” โดย พล.ต.ประสิทธิ์ มหากิจ
เวลา 10.00-10.30 น. เรื่อง “นอนละเมอในผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติจริงหรือ?” โดย พ.อ.(พิเศษ) ดร.นพ.โยธิน ชินวลัญช์
เวลา 11.00-11.40 น. เรื่อง “การรักษาภาวะนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ” โดย พ.ท.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล และ พ.ต.รุตติ ชุมทอง
เวลา 11.40-12.00 น. เสวนากับผู้ป่วย เรื่อง “จำเป็นต้องรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจริงหรือ?” โดย พล.ต.ประสิทธิ์ มหากิจ, พ.ท.ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล และ พ.ต.รุตติ ชุมทอง
สอบถามรายละเอียด โทร. 06-2436-3887

เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการปฏิบัติตัว หลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “เครื่องกระตุ้นหัวใจ และการปฏิบัติตัว หลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ” วันที่ 11 มี.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น C อาคารเฉลิมพระบารมี
สอบถามรายละเอียด โทร. 074-451-970-1

120 นาที หนีอัมพาต
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท รพ.พญาไท 1 เขตราชเทวี กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาประชาชน หัวข้อ “120 นาที หนีอัมพาต” โดย นพ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ผอ.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท รพ.พญาไท 1 วันที่ 12 มี.ค. เวลา 08.30-11.30 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องประชุม We Happy (ข้างธนาคารธนชาต)
สอบถามรายละเอียด โทร. 1772

บริการทางทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. ขอเชิญรับการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย เด็ก 200 ราย) วันที่ 31 มี.ค. เวลา 08.00-15.00 น. (รับบัตรคิว เวลา 07.00-11.30 น.)ณ ลานอเนกประสงค์ (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2200-7727, 0-2200-7602

วันต้อหินโลก 2560
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “วันต้อหินโลก 2560” วันที่ 23 มี.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.
พบกับนิทรรศการโรคต้อหิน บริการตรวจวัดความดันลูกตา ถ่ายภาพจอประสาทตา และเสวนาการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน โดย รศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์, ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร และ อ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ
สอบถามรายละเอียด โทร. 053-935-512

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 195 มีนาคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...