xs
xsm
sm
md
lg

มุมรักษ์สุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สัปดาห์วันมะเร็งโลก “กินอยู่อย่างพอดี ใช้โลกใบนี้อย่างพอเพียง”
สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กทม. ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก “กินอยู่อย่างพอดี ใช้โลกใบนี้อย่างพอเพียง” ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. เวลา 10.00-15.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

พบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง สินค้าเพื่อสุขภาพ ฯลฯ และฟังการบรรยายดังนี้
วันที่ 6 ก.พ. เวลา 11.00-12.00 น. เรื่อง รู้ทัน “มะเร็งกล่องเสียง” โดย ผศ.นพ.ภาวิน เกษกุล
วันที่ 7ก.พ. เวลา 11.00-12.00 น. เรื่อง รู้ทัน “มะเร็งเต้านม”…ท่านอยากรู้เรามีคำตอบ โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์
วันที่ 8 ก.พ. เวลา 11.00-12.00 น. ตอบปัญหาคาใจ “มะเร็งไทรอยด์” โดย รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
วันที่ 9 ก.พ. เวลา 12.00-13.00 น. เรื่อง “กินอยู่อย่างพอดี วิถีไทยห่างไกลโรค” โดย อ.เยาวเรศ สติยศ และทีมวิทยากรจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเวลา 13.30-14.00 น. เรื่อง “มะเร็งผิวหนัง ป้องกันได้” โดย รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา และทีม
วันที่ 10 ก.พ. เวลา 10.30-11.30 น. เรื่อง “ดูแลโลกเพื่อป้องกันโรค” โดย คุณสุวัฒน์ ดำนิล และทีมอาชีวอนามัย และเวลา 11.30-12.30 น. เรื่อง “ธรรมะกับการใช้ชีวิต” โดย พระปัญญานันทมุนี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-4471-2, 0-2419-6793

แกว่งแขนอย่างไร ไม่บาดเจ็บ
งานการพยาบาลรังสีวิทยา ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “แกว่งแขนอย่างไร ไม่บาดเจ็บ” โดย อ.วัสคม นิลสุวรรณโฆษิต นักกายภาพบำบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อไหล่โดยตรง วันที่ 20 ก.พ. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-7984-5887 (คุณสุภักดิ์)

รักษ์เข่าด้วยกายภาพบำบัด
รพ.กลาง สำนักการแพทย์ กทม. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 137-138 เรื่อง “รักษ์เข่าด้วยกายภาพบำบัด & ปวดเท้าทำกายภาพบำบัดอย่างไร” โดย ภก.สศิมนต์ สกุลไกรพีระ และคุณรุจิรา ทองอุ่น นักกายภาพบำบัด วันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม พี.เอ.ไนติงเกล ชั้น 20
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2220-8000

ใช้ชีวิตห่างไกล โรคหัวใจ
ชมรมอายุวัฒนา ศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทย-จีน รพ.นครธน เขตบางขุนเทียน กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ใช้ชีวิตห่างไกล โรคหัวใจ” โดย นพ.ศิรพัชร์ พูนวุฒิกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ วันที่ 8 ก.พ. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทองสิมา ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2450-9999

กลุ่มอาการปวดเรื้อรังจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง
รพ.ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 หัวข้อ “สาธารณสุขไทย เทรนด์ใหม่ทันโลก” ภาคประชาชน วันที่ 24ก.พ. ตามเวลาดังนี้

เวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง “ท้องผูก กรดไหลย้อน” โดย ผศ.นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12
เวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง “โรคตายุคใหม่ โลกสมัยดิจิตอล” โดย นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก กลุ่มงานจักษุวิทยา ณ ห้องพญาไท ชั้น 11
เวลา 09.00-10.00 น. เรื่อง “โรคของต่อมลูกหมาก” โดย นพ.ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล กลุ่มงานศัลยศาสตร์ ณ ห้องโยธี ชั้น 11
เวลา 10.30-12.00 น. เรื่อง “กลุ่มอาการปวดเรื้อรังจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง” โดย พญ.ชญานิน เวชภูติ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12
เวลา 10.30-12.00 น. เรื่อง “คืนความสุขด้วยรากฟันเทียม” โดย ทพ.วิทยา ยินดีเดช และ ทพ.วิสิทธิ์ สุขวณิช กลุ่มงานทันตกรรม ณ ห้องพญาไท ชั้น 11
เวลา 13.30-15.30 น. เรื่อง “บ้านปลอดภัย วัยเกษียณ”, “อาหารและโภชนาการ” โดย ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และเรื่อง “สุขภาพจิต” โดย คุณปรียาพร จันทร์โอทาน กลุ่มงานจิตเวช ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2354-8108

World Cancer Day 2016
รพ.ธนบุรี เขตบางกอกน้อย กทม. ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมะเร็งโลก “World Cancer Day 2016” วันที่ 4 ก.พ. เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้า 7-11

พบกับกิจกรรม นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โภชนาการต้านมะเร็ง และสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งฟังเสวนา หัวข้อ “มะเร็งร้าย…ภายในสตรี” โดย พญ.นันทอร วงศ์เจริญเกียรติ
สอบถามรายละเอียด โทร. 1645, 0-2487-2000 ต่อ 2005-7

ปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ของผู้ที่สมองเสื่อม
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม : แนวทางการช่วยเหลือ” วันที่ 26 ก.พ. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1 รพ.รามาธิบดี เขตราชเทวี กทม.
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-9777-1148 (อ.สมทรง), 08-6990-4207 (คุณกรรณิกา)

ชีวิตคู่ไม่อยากอย่างที่คิด
รพ.มนารมย์ เขตบางนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “ชีวิตคู่ไม่อยากอย่างที่คิด” โดย พญ.วนัทดา ถมค้าพาณิชย์ วันที่ 18 ก.พ. เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั้น 2
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2725-9595

โรคเนื้องอกมดลูก
สาขาวิชาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ “ความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา” ครั้งที่ 2/2560 รุ่นที่ 26 เรื่อง “โรคเนื้องอกมดลูก” วันที่ 15 ก.พ. เวลา 12.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย-เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-4772, 08-3542-3237

เทคนิคการเลือกแว่นตา แว่นกันแดด
งานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอเชิญร่วมโครงการความรู้โรคตาสู่ประชาชน เรื่อง “เทคนิคการเลือกแว่นตา แว่นกันแดด” โดย ผศ.นพ.วิชัย ลีละวงศ์เทวัญ, พญ.กัญญชิสา วงศ์ไชยกิจ และ พยาบาลวิชาชีพ สุนันทา แดงทอง วันที่ 14 ก.พ. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2926-9916

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 194 กุมภาพันธ์ 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...