xs
xsm
sm
md
lg

รายงานพิเศษ : “ศิริราช’” โชว์นวัตกรรมรักษา “มะเร็งเต้านม” เทียบเท่ามาตรฐานโลก โอกาสรอดเกือบ 100 %

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศิริราชโชว์นวัตกรรมรักษามะเร็งเต้านมเทียบเท่ามาตรฐานโลก ตั้งเป้า 5 ปีชนะมะเร็งเต้านมได้ พร้อมศึกษาการรักษาแนวใหม่

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “ศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก” โดยมี ศ.คลินิก.นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม พร้อมด้วยแพทย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวว่า ครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเพิ่มศักราชใหม่ของ รพ.ศิริราช ที่จะมีการรักษามะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลสำเร็จเทียบเท่ากับต่างประเทศ มะเร็งเต้านมพบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก รวมถึงไทย โดยคร่าชีวิตหญิงไทยปีละกว่าหมื่นราย รพ.ศิริราชเล็งเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าว จึงมุ่งพัฒนาแนวทางการดูแลรักษามะเร็งเต้านมแบบครบวงจรด้วยวิธีการที่ทันสมัย ตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า จะต้องเอาชนะมะเร็งเต้านมให้ได้ โดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรก หรือระยะที่ 0-1 ต้องมีอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 100% ผู้ป่วยระยะที่ 2 และ 3 มีอัตราการรอดชีวิตเกินกว่า 90% และ 80% ตามลำดับ

ศ.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า สำหรับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ รพ.ศิริราช นำมาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจรักษามะเร็งเต้านมนั้น มี 4 ด้าน คือ 1. ด้านรังสีวินิจฉัย มีการใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์แบบอัตโนมัติ หรือ เอ-บัส ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจวินิจฉัย การพัฒนาสารฉีดสีที่ใช้ในการตรวจหาต่อมน้ำเหลืองที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก เทคโนโลยีการตรวจการแพร่กระจายของมะเร็งระดับโมเลกุลซึ่งมีความแม่นยำมากขึ้น 2. ด้านการผ่าตัด การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล การพัฒนาการผ่าตัดเสริมเต้านมโดยวิธีการต่างๆ 3. ด้านรังสีรักษา การฉายรังสีระหว่างผ่าตัดเพื่อสามารถผ่าตัดแบบเก็บเต้านมได้มากขึ้น 4. ด้านยา มีการพัฒนาการรักษาด้วยยาเสริมหลังผ่าตัดและระยะแพร่กระจาย ทั้งยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมน และยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส หัวหน้าหน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหัวหน้าเครือข่ายวิจัยนานาชาติด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง กล่าวว่า ตามปกติผู้ป่วยมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันลดลง ดังนั้น การรักษาแนวใหม่คือการเพิ่มภูมิต้านเรียกว่า “เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด” โดยการนำเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเรียกว่า คาร์ทีเซลล์ (CAR T-cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่จะฆ่าเซลล์แปลกปลอม มะเร็งหรือไวรัส ออกมานอกร่างกาย เพื่อกระตุ้นโดยทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ โดยทำให้เซลล์สามารถจดจำเซลล์มะเร็งได้โดยตรง ซึ่งภายในปีนี้จะเข้าสู่การทดลองขั้นที่สองคือในสัตว์ทดลอง และการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันผู้ป่วยมาทดลองกับเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง และเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยเอง โดยคาดว่าจะเข้าสู่การทดลองในผู้ป่วยได้จริงภายใน 2-3 ปีนี้

ศ.นพ.ประสิทธิ์ย้ำว่า แม้การรักษามะเร็งจะมีความหวังมากขึ้น แต่การป้องกันก็ยังเป็นเรื่องดีที่สุด โดยปัจจัยเสี่ยงยังมีทั้งเรื่องอาหารการกิน สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอาหารการกิน เดิมมะเร็งจะพบมากในประเทศแถบตะวันตก แต่ปัจจัยประเทศแถบตะวันออกกลับมีเพิ่มขึ้น เพราะมีการเลียนแบบกินอาหารไขมันสูง แต่ขาดไฟเบอร์

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 194 กุมภาพันธ์ 2560โดย กองบรรณาธิการ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...