xs
xsm
sm
md
lg

รายงานพิเศษ : ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่น ใช้ได้หรือไม่ได้..ไปฟังกรมวิทย์ฯบอก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรืออัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนที่วางจำหน่ายตามท้องตลาด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว ที่สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยไม่ต้องทำความสะอาดพื้นผิวหรือบริเวณที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคก่อน ปัจจุบัน มีทั้งชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซ ที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามพื้นฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องขออนุญาตก่อนการผลิตหรือนำเข้าและส่งทดสอบประสิทธิภาพและปริมาณสารสำคัญ เพื่อนำผลทดสอบไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงฉลากตามที่กฎหมายกำหนดมีปริมาณของสารสำคัญที่ฉลากระบุ และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้ศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่อไป

โดยระหว่างเดือนธันวาคม 2558 - เดือนกรกฎาคม 2559 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือฉีดพ่นอัดก๊าซที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือน ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 15 ตัวอย่าง จำแนกเป็นตัวอย่างที่ผลิตในประเทศไทย 11 ตัวอย่าง นำเข้าจากต่างประเทศ 4 ตัวอย่าง นำมาทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลการทดสอบ พบว่ามีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกตัวอย่าง

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่ออีกว่า ข้อแนะนำในการเลือกและการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคชนิดฉีดพ่นที่ใช้ทั่วไปตามบ้านเรือนนั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด จะต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย แสดงไว้ที่ฉลาก ผู้บริโภคจึงควรให้ความสำคัญในการอ่านฉลาก วิธีการใช้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ตามที่ผลิตภัณฑ์ระบุไว้ เช่น ระยะห่างในการฉีดพ่น ระยะเวลาที่ฉีดทิ้งไว้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรอ่านข้อแนะนำและข้อควรระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารเคมี หากถูกผิวหนังหรือเข้าตา อาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง แสบร้อน และถึงขั้นทำให้ตาบอดได้ ถ้าสูดดมไอควัน อาจทำให้เกิดอาการระคายต่อระบบทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ และหากมีอาการผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 194 กุมภาพันธ์ 2560 โดย กองบรรณาธิการ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...