xs
xsm
sm
md
lg

สังคมคนทำดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล
รัฐบาล ร่วมกับมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ถวายเงินสร้างประตู หน้าต่าง
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถวายเงินบริจาคจำนวน 1,180,000 บาท แด่พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนการจัดทำบานประตู-หน้าต่างประดับมุก และวิหารรอยพระพุทธบาทจำลอง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ทันตกรรมเคลื่อนที่
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ อำเภอแก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “บริการทันตกรรมเคลื่อนที่” โดยมี นางวรรณวิมล  ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นประธานในพิธี ณ วัดห้วยกวางจิง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

มอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วย
สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานมอบทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคารถวายในพระนามสมเด็จพระสังฆราช และในนามสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งปัจจุบันมีอาคาร 17 แห่ง ใน 15 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง เข้ารับมอบทุน ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ
นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศ.เกียรติคุณ นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวในการเปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ ต้านโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 26
นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 26 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายชูชาติ โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน

บำเพ็ญกุศลวันศาสนศึกษา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลวันศาสนศึกษา ปีที่ 26 และวันบูรพาจารย์ แสดงมุทิตาแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้เปรียญธรรม ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ชุดหนังสือดีในถิ่นทุรกันดาร
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ร่วมด้วย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และนางริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด มอบชุดหนังสือดีในโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ให้กับโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา โดยมี พลตำรวจตรี เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้รับมอบ ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ"3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เอสพลานาด

บริจาคโลหิตทั่วไทย
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ดร.อรรณพ พรประภา ประธาน บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม บริจาคโลหิตทั่วไทย โดย เอ.พี. ฮอนด้า ภายใต้แนวคิด ความ “เท่” ที่แท้จริง...มาจากใจที่รู้จัก “ให้” พร้อมนำผู้บริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด, น้องๆ ทีม Blood Bike และสมาชิก เอ.พี.ฮอนด้า คลับ กว่า 300 คน ร่วมบริจาคโลหิตในงานฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ดูงานโรงเรียนฉือจี้
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและคณะครู โครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ โดยมีนายสมชัย ไตรพิทยากุล ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยนายจเด็ด ศรีชื่น ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วม

วางศิลาฤกษ์
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานวางแผ่นศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 44 ไร่ ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้ที่มีจิตเป็นกุศล ซึ่งเป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน ที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและจากไปอย่างสงบ โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร มธ. ร่วมในพิธี

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 190 กันยายน 2559)
กำลังโหลดความคิดเห็น...