xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวสารบ้านเรา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วธ. เตรียมจัดทำจดหมายเหตุพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และบันทึกภาพพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2558 เพื่อนำรายละเอียดมาจัดทำจดหมายเหตุงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดยเฉพาะการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพวันที่ 16 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่การเคลื่อนริ้วขบวนพระอิสริยยศพระโกศพระศพ ออกจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจนเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไปจนถึงการจัดพิธีบรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร โดยจัดพิมพ์เป็นแบบปกแข็ง 800 หน้า จำนวน 10,000 เล่ม กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2559

ศธ.เตรียมขยายโครงการ ร.ร.คุณธรรม เป็นของขวัญปีใหม่ 59
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังเตรียมขยายโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่วงการศึกษา โดยปัจจุบันโรงเรียนคุณธรรมมีมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุน นำร่องในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วกว่า 200 แห่ง

อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้ประสานเพื่อขอนำรูปแบบดังกล่าวขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ส่วนจะขยายเพิ่มไปกี่โรงเรียนนั้นกำลังอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล รูปแบบโรงเรียนคุณธรรมที่ทำอยู่นั้นมีความน่าสนใจ การนำมาขยายผลก็ไม่ยุ่งยาก กิจกรรมที่ทำก็ไม่ซับซ้อน เช่น ให้เด็กเขียนว่าอยากได้ครูแบบไหน ครูอยากได้เด็กแบบไหน แล้วจะได้จัดการสอนร่วมกัน เป็นต้น

วธ.จัด 9 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ปี 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมไหว้พระประจำรัชกาล 9 วัด ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมเที่ยวไทย ประทับใจชุมชนคุณธรรม โดยเชิญชวนชุมชนปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาว

กิจกรรมไหว้พระปีใหม่สักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 - 24 มกราคม 2559 รวมถึงการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม 2559 รวมทั้งยังจัดการแสดงพื้นบ้านนำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน อาทิ ลิเก หมอลำ ลำตัด เพลงซอ และโนรา ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 1-31 มกราคม 2559

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชน และห้างสรรพสินค้า รณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย

พศ.เตรียมเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น “สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เตรียมเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ เข้าสู่การประชุมมหาเถรสมาคม หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ส่งผลให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งถือเป็นองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยว่างลง ซึ่งขั้นตอนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไขพ.ศ. 2535 ในหมวด 1 มาตรา 7 ระบุว่า ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม เสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีความอาวุโสสูงสุดทางสมณศักดิ์ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

สำหรับรายชื่อของสมเด็จพระราชาคณะปัจจุบันมีทั้งหมด 8 รูป แบ่งเป็นคณะมหานิกาย 4 รูป และธรรมยุต 4 รูป เรียงตามลำดับอาวุโสสูงสุด ประกอบด้วย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม และสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม

กาชาดไทยจัดโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดี ได้บุญ”
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ละปี มักจะเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงต้องเตรียมพร้อมสำรองโลหิตคงคลัง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาลทั่วประเทศจะขอเบิกไม่ต่ำกว่าวันละ 4,000-5,000 ยูนิต เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตรับปีใหม่ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดี ได้บุญ” ระหว่างวันที่ 21- 30 ธันวาคม 2558 และวันที่ 2-10 มกราคม 2559 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตัวเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี และยังได้บุญกุศลที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย

โดยผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯจะได้รับ “ปฏิทินดาราช่อง 3 แบบตั้งโต๊ะ” เป็นที่ระลึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0-2256-4300

อย.แนะวิธีเลือกกระเช้าสินค้าปีใหม่ปลอดภัย
นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ว่า การซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่ห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และมีการแสดงฉลากรวมที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดในภาชนะ และข้อความแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ หรือประเภท หรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน ของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากสินค้าดังกล่าวออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุ ว่าตรงกับฉลากหรือไม่

รองเลขาธิการ อย.กล่าวด้วยว่า “ที่ขอแนะนำคือให้เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาจัดกระเช้าเอง เพราะจะสามารถเลือกรูปแบบ และดูฉลากสินค้าได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน อย่างการเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบบี้ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อยและแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม และสังเกตฉลากควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ส่วนประกอบ เป็นต้น ที่สำคัญผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดใส่ในกระเช้า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นอกจากนี้ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ฯลฯ มาจัดรวมในผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะอาจมีอันตรายและมีกลิ่น จะเกิดการปนเปื้อนได้ ซึ่งอันตรายต่อผู้รับ”

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือไม่มีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าให้แจ้งได้ที่สายด่วน อย. โทร.1556 หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Oryor Smart Application หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ซึ่งหากผู้ผลิตไม่ติดฉลากจะมีความผิดตามประกาศกระทรวงฯ(ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในการบริโภค มีความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 181 มกราคม 2559 โดย กองบรรณาธิการ)
กำลังโหลดความคิดเห็น...