xs
xsm
sm
md
lg

ตีฆ้องร้องป่าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เจ้าคณะตำบลต้องการเจ้าภาพ

เจริญพรบรรณาธิการหนังสือธรรมลีลา
ด้วยอาตมา เป็นเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองนี้ และได้อ่านหนังสือธรรมลีลาจากห้องสมุดประชาชน มีสาระสำคัญดีมากในการศึกษาธรรมะ จึงอยากให้ท่านบรรณาธิการหาเจ้าภาพอุปถัมภ์ให้แต่ละวัดที่มีรายชื่อส่งมาด้วยนี้ เพื่อที่จะให้พระภิกษุสามเณรในแต่ละวัดได้อ่านและศึกษาธรรมะ
อาตมาหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ จากกองบรรณาธิการหนังสือธรรมลีลาเป็นอย่างดี จึงเจริญพรมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอเจริญพร
พระครูสิริชัยนาถ
เจ้าอาวาสวัดราชสิงขรณ์
เจ้าคณะตำบลนางิ้ว เขต 1 จ.หนองคาย


นมัสการท่านเจ้าคณะตำบล ตามที่ท่านมีความประสงค์ขอเจ้าภาพให้กับวัด 4 แห่งในเขตปกครองของท่านนั้น ทางธรรมลีลาได้จัดหาเจ้าภาพอุปถัมภ์ถวายให้ เป็นเวลา 1 ปี ดังนี้ 1.คุณเจริญ หมู่ขจรพันธ์ จากอุดรธานี อุปถัมภ์วัดราชสิงขรณ์ บ้านนางิ้ว ต.นางิ้ว อ.สังคม จ. หนองคาย และวัดจอมแก้ว บ้านเทพประทับ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 2.คุณแจ๊ค แองเจิล จากกรุงเทพฯ อุปถัมภ์วัดโนนจำปา บ้านเทานาบอน ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 3.คุณเริงจิต อุไพศิลป์ จากชุมพร อุปถัมภ์วัดโพธิ์ชัย บ้านเทาใต้ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย

อุบาสิกาขอมา

เรียนท่านบรรณาธิการธรรมลีลาที่นับถือ
ดิฉันเป็นอุบาสิกาวัดหย่วน ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดในกรุงเทพ ได้อ่านหนังสือธรรมลีลาที่ห้องสมุดของวัด รู้สึกว่ามีเนื้อหาสาระดีมาก จึงอยากจะได้ไปไว้ ห้องสมุดของโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ซึ่งญาติโยมได้ช่วยกันจัดห้องสมุดขึ้น แต่ยังขาดหนังสืออยู่มาก
ดิฉันขอความกรุณาจากท่านบรรณาธิการ ช่วยจัดหาเจ้าภาพสมาชิกอุปถัมภ์ให้ด้วย เพื่อเป็นการให้ธรรมะเป็นทานแก่พระสงฆ์สามเณร ซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
หรือถ้าทางกองบรรณาธิการ มีหนังสือคงค้างอยู่บ้าง จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการดำรงชีวิต หรือหลักธรรมทั่วไป ก็ขอท่านโปรดช่วยบริจาคให้ห้องสมุดของวัดด้วย
ด้วยความนับถืออย่างสูง
ยายคำนาง วงศ์ใหญ่
อ.เชียงคำ จ.พะเยา


เรียนคุณยายคำนาง ผู้ที่มาเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นเวลา 1 ปี คือคุณธวัชชัย สิริขจร จากกรุงเทพฯ
ขอเรียนผู้อ่านทุกท่านเพิ่มเติมว่า โรงเรียนวัดหย่วนวิทยานี้ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกันมาก ดังนั้น หากท่านใดประสงค์จะบริจาคหนังสืออื่นๆให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ก็ส่งไปได้ตามรายละเอียดและที่อยู่ซึ่งคุณยายคำนางแจ้งมาพร้อมนี้


วัดอีสานขอรับบริจาคหนังสือเก่า

เจริญพรบรรณาธิการหนังสือธรรมลีลา
ด้วยทางวัดหนองบัวธรรมาราม บ้านหนองบัว ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับหนังสือธรรมลีลาไว้ประจำวัด เพื่อจะให้พระภิกษุสามเณร ตลอดจนสาธุชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนหัวข้อธรรมต่างๆที่หนังสือธรรมลีลาได้จัดพิมพ์
ฉะนั้น ทางวัดหนองบัวธรรมาราม จึงขอความอนุเคราะห์ทางกองบรรณาธิการ ช่วยเป็นธุระในการจัดหาหนังสือธรรมลีลาให้ด้วย อนึ่ง ทางวัดยังยินดีรับบริจาคหนังสือเก่าที่มีประโยชน์จากผู้มีจิตศรัทธาอีกด้วย(หนังสือธรรมะ หรือทั่วไป ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม) โดยส่งมาบริจาคได้ตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น
ขออำนวยพร
สิริปุญฺโญ ภิกขุ
วัดหนองบัวธรรมาราม จ.อุบลราชธานี


นมัสการพระคุณเจ้า ผู้อุปถัมภ์สมาชิกธรรมลีลาถวายให้แก่วัด เป็นเวลา 1 ปี คือ คุณประเสริฐศักดิ์-คุณจันทิมา อารยโกศล จากอุตรดิตถ์
และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างกุศลให้กับตนเองในปีใหม่นี้ ด้วยการบริจาคหนังสือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี และมีประโยชน์มีสาระ ถวายให้กับวัดหนองบัวธรรมาราม เพื่อเป็นวิทยาทานและธรรมทานแก่พระภิกษุสามเณร และสาธุชนทั่วไป


ที่พักสงฆ์ไม่มีหนังสือ

เจริญพรบรรณาธิการหนังสือธรรมลีลา
เนื่องด้วยอาตมภาพอยู่ที่พักสงฆ์ ซึ่งเป็นป่าช้า ญาติโยมไม่ค่อยรู้จัก กิจนิมนต์ไม่มี ฉะนั้น จึงเจริญพรมายังบรรณาธิการ ให้หาเจ้าภาพอุปถัมภ์ให้ด้วย เพราะที่พักสงฆ์ไม่ค่อยมีหนังสือธรรมะ และไม่ทราบข่าวคราววงการคณะสงฆ์สักเท่าไหร่
ขอเจริญพรและอนุโมทนา
พระจำลอง กิตฺติปัญฺโญ
ที่พักสงฆ์ป่างาม(นาน้อย) จ.ฉะเชิงเทรา


นมัสการพระคุณเจ้า เจ้าภาพอุปถัมภ์ ถวายให้กับที่พักสงฆ์ป่างาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 1 ปี คือคุณประเสริฐศักดิ์-คุณจันทิมา อารยโกศล จากอุตรดิตถ์

(จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 110 มกราคม 2553)
กำลังโหลดความคิดเห็น