xs
xsm
sm
md
lg

อริยธรรม ๒๒

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โดย : มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม

มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือสารธรรมทางพุทธศาสนาชื่อ“อริยธรรม”เพื่อเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจในพุทธธรรม โดยกำหนดออกปีละ ๒ เล่ม ปัจจุบันคือเล่ม ๒๒ ในเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวหลากหลายที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อาทิ พุทธวิธีคลายเครียด,หลักความเชื่อเรื่องภพภูมิต่างๆ,อรูปภพคืออะไร อยู่ที่ไหน,สัตว์ที่อยู่ในอรูปภพคือใคร,แนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน,ธรรมะในมิลินทปัญหา และโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น

ผู้สนใจหนังสืออริยธรรม เล่ม ๒๒ นี้ โปรดส่งแสตมป์ดวงละ ๖ บาท ไปขอรับหนังสือได้ที่มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม เลขที่ ๑๔๒-๑๔๔ ถ.เมืองสมุทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร.๐๕๓-๒๓๔-๙๑๓
กำลังโหลดความคิดเห็น...