xs
xsm
sm
md
lg

อริยธรรม 21

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม ซึ่งได้จัดพิมพ์หนังสือสารธรรมทางพุทธศาสนาชื่อ “อริยะธรรม” เพื่อเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจในพุทธธรรม มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว โดยกำหนดออกปีละ 2 เล่ม ปัจจุบันคือเล่มที่ 21 ฉบับต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา ในเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจไว้มากมาย อาทิ สุภาษิตของพระสุพรหมยานเถร วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน, ธรรมมิกวัจนะ ของติรุ วัลลุวาร ที่ให้แง่คิดดีๆ มากมาย, แนวทางการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน, โพธิปักขิยธรรม และประสบการณ์การจัดอบรมเยาวชนของพระอุดรฐานุตฺตโร ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งท่านได้เขียนไว้อย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสรุปรายงานผล สามารถที่จะนำไปเป็นตัวอย่างในการจัดค่ายอบรมเยาวชนได้

ผู้ที่สนใจหนังสืออริยธรรม เล่มที่ 21 โปรดส่งแสตมป์ดวงละ 4 บาท ไปขอรับหนังสือได้ที่ มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม เลขที่ 142-144 ถ.เมืองสุนทร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร053-234-913
กำลังโหลดความคิดเห็น...