xs
xsm
sm
md
lg

เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จุดเริ่มต้นของพืช ก่อนโตเป็นต้นใหญ่ คือเมล็ด เมล็ดคือฐานที่เป็นสิ่งก่อกำเนิดให้เกิดความเติบใหญ่ขึ้นมา มนุษย์เราก่อนที่จะฉลาด สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว ก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญเสียก่อนดังเช่นตอนที่เรายังเป็นเด็ก กว่าจะลุกขึ้นเดิน ลุกขึ้นวิ่งได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร หากจะบอกว่า การที่เราเดิน เราวิ่งได้นั้น เพราะเรามีสัญชาตญานการเดิน การวิ่ง เพียงเท่านี้ก็คงไม่ถูกต้องนัก สิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาได้คือ ปัญญา ปัญญาทำให้เกิดการสั่งสมความรู้ ทำให้นำเอาประสบการณ์มาเป็นบทเรียน คิดพินิจ ไตร่ตรอง พิจารณา หาคำตอบจนได้ความรู้ นำมาเป็นข้อคิด ข้อปฏิบัติและใช้สอนคนรุ่นต่อๆไป ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ คือจุดเริ่มต้นแห่งปัญญาที่จะช่วยให้ผู้ที่ยังไม่สันทัดนากรสัมผัสธรรมะให้ได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ท่านอาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง ได้อธิบายถึงหลักธรรมอันเป็นแก่นคำสอนอันจริงแท้ พร้องทั้งได้บอกแนวทางการปฏิบัติอย่างง่ายๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แล้วเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาก็จะเริ่มงอกเงยและเติบโตขึ้นเป็นต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา และพร้อมที่จะให้กำเนิดเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาต้นต่อไป

ผู้เขียน อาจารย์รัญจวน อินทรกำแหง

สำนักพิมพ์ อมรินทร์

ชื่อหนังสือ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา

จำนวนหน้า 100 หน้า

จัดจำหน่ายโดย บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
กำลังโหลดความคิดเห็น...