xs
xsm
sm
md
lg

ปลดล็อกกัญชา : ช่วยเศรษฐกิจหรือช่วยให้ติดกัญชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สามารถ มังสังก่อนที่มีการปลดล็อกกัญชา ประเทศไทยก็มีสิ่งเสพติดให้โทษที่ถูกกฎหมายอยู่แล้ว 2 ชนิดคือ

1. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ มีเหล้าและเบียร์ เป็นต้น

2. บุหรี่ชนิดต่างๆ

สิ่งเสพติดให้โทษ 2 ชนิดข้างต้น เป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วยอันเกิดจากการเสพติดจนกลายเป็นทาสของสารเสพติด ซึ่งอยู่ในเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ และบุหรี่ปีหนึ่งจำนวนมิใช่น้อย จึงทำให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษา และยังสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งเกิดจากการเสพติดทั้งสองประเภทนี้

ยิ่งกว่านี้ สิ่งเสพติดประเภทเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าขาว ซึ่งมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไปจึงเป็นที่นิยมของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยที่ตกเป็นทาสสุราประเภทนี้ จะเห็นได้ในหมู่กรรมกรก่อสร้างเช้าถึงเย็นทำงานตกเย็นตั้งวงสังสรรค์สรวลเสเฮฮาเป็นประจำ บางคนไม่มีเงินซื้อข้าว แต่เป็นหนี้เพื่อนำเงินมาซื้อเหล้า และเนื่องจากคนไทยส่วนหนึ่งติดเหล้า ดังนั้น ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเมาแล้วขับขี่ยวดยานและเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต และบาดเจ็บพิกลพิการเป็นภาระให้ครอบครัวต้องเลี้ยงดู โดยเฉพาะในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ รวมไปถึงช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะเมาแล้วขับเป็นจำนวนมาก

เมื่อมีการปลดล็อกกัญชาเนื่องจากการเป็นสิ่งเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายให้ปลูกและจำหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยหวังว่าจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกและขาย รวมไปถึงการแปรรูปเป็นยารักษาโรค แต่อาจลืมไปว่ากัญชาเป็นสิ่งเสพติดให้โทษแก่ผู้เสพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าเจ็บป่วยและกลายเป็นทาสกัญชาแล้วรับรองได้ว่าจะต้องกลายเป็นคนด้อยศักยภาพ ทั้งในด้านความคิดและการกระทำ จึงอนุมานได้ว่าถ้าไม่มีการควบคุมการใช้กัญชาให้รอบคอบ รัดกุมในไม่กี่ปีข้างหน้า สังคมไทยจะมีคนเจ็บป่วยจากการเสพกัญชา และกลายเป็นปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม ถ้าวันนั้นมาถึงใครจะรับผิดชอบกับการอนุญาตให้กัญชาปลูกได้ เสพได้โดยเสรี

ส่วนประเด็นว่ากัญชาจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกกัญชาขายเฉกเช่นพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น

เกี่ยวกับประเด็นนี้ ถ้ามองเพียงผิวเผินก็จะมีผู้เห็นด้วยจำนวนมาก แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปก็จะพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการปลดล็อกกัญชา ก็จะได้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ มีการปลูกอย่างเป็นระบบ หวังผลได้ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ รวมไปถึงการแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกในรูปแบบต่างๆ

ส่วนเกษตรกรรายย่อย ทำได้อย่างมากก็แค่ปลูกไว้ใช้เอง และเหลือขายในท้องถิ่น ทั้งราคาขายก็คงไม่แพงเท่ากับที่เคยขายก่อนปลดล็อก ทั้งนี้เนื่องจากว่ากัญชาปลูกง่าย โตเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้ราคาขายก็คงไม่แพงกว่าผักชีในยามขาดแคลน

สรุปง่ายๆ กัญชาเสรีช่วยให้นายทุนรายใหญ่เพียงไม่กี่รายร่ำรวย ส่วนเกษตรกรรายย่อยคงจะมีส่วนได้เล็กน้อย

แต่การปลดล็อกกัญชาจะทำให้คนไทยติดสิ่งเสพติดให้โทษประเภทนี้เพิ่มขึ้น และกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น