xs
xsm
sm
md
lg

PTTGCทุ่ม1.48แสนล้าน ฮุบAllnexปิดดีลธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360-PTTGC ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Allnex Holding GmbH และหุ้นบุริมสิทธิ์ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) สัดส่วน 6% รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือประมาณ 148,417 ล้านบาท คาดปิดดีลภายในเดือนธ.ค.นี้ เผยแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดของบริษัท การกู้ยืม ปตท. และสถาบันการเงิน ยันไม่มีแผนเพิ่มทุน ระบุเป็นการรุกเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง วางเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิต Coating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากล

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (GC Inter B.V.) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 (GC Inter B.V. เป็นบริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้นทั้งหมด) มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญใน Allnex Holding GmbH จาก Allnex Holdings S.a.r.l รวมทั้งสิ้น 100% ที่ราคา 3,575.9 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 132,608 ล้านบาท พร้อมทั้งทำสัญญาเงินกู้จาก Allnex S.a.r.l มูลค่า 426.3 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 15,809 ล้านบาท และซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์ใน Allnex Holding Germany II GmbH (Holding II) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Allnex Holding จาก WP INVEST GMBH เทียบเท่า 6% ของหุ้นทั้งหมดใน Holding II ที่ราคา 1,744 ยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 64,673 บาท ซึ่ง Allnex Holdings S.a.r.l และ Allnex S.a.r.l (ผู้ขาย) จะดำเนินการให้ WP Invest โอนหุ้นดังกล่าวให้ GC Inter B.V.

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าว เป็นไปภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นฉบับเดียวกัน โดยที่สัญญาซื้อขายหุ้นได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 10 ก.ค.2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,002.2 ล้านยูโร หรือเทียบเท่ามูลค่าประมาณ 148,417 ล้านบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.0836 บาท ต่อยูโร) ซึ่งมีมูลค่าดังกล่าว อาจมีการปรับเปลี่ยนตามปัจจัยบางประการ โดยบริษัทคาดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564

“GC Inter B.V. จะชำระเป็นเงินสดครั้งเดียว โดยไม่แบ่งชำระเป็นงวด เมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน”

สำหรับ Allnex Holding GmbH ประกอบธุรกิจในการผลิต Coating Resins และ สาร Additives ที่ใช้สำหรับการใช้งานในงานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป สารเคลือบป้องกันอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งสารเคลือบผิวและหมึกชนิดพิเศษ โดยตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 275,000 ยูโร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25,000 ยูโร ส่วน Allnex Holding Germany II GmbH มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก รวมทั้งให้บริการอื่นใดกับบริษัทในกลุ่ม มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 25,000 ยูโร มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร

นายคงกระพันกล่าวว่า การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นเข้าสู่ธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ด้วยการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากกลุ่ม High Value Business (HVB) ที่มีการเจริญเติบโตและสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคภายใต้เมกะเทรนด์ ซึ่งกลุ่มบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทผู้ผลิตCoating Resins และ Crosslinkers ชั้นนำระดับสากลจะช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ HVB อย่างยั่งยืนในระดับสากล

สำหรับแหล่งเงินทุน จะมาจากเงินสดในมือของบริษัท และจัดหาแหล่งเงินทุนจากสัญญาเงินกู้จาก บมจ. ปตท. (PTT) เงินกู้จากสถาบันการเงิน ทำให้ฐานะการเงินบริษัทยังคงแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจหลังจากการสนับสนุนเงินทุนให้ GC Inter B.V. ทำให้บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างไร

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.64 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ ปตท. และ/หรือ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTT TCC) ในวงเงินไม่เกิน 73,920 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนโครงการธุรกิจ High Value Business (HVB) โดยบริษัทได้ลงนามสัญญาเงินกู้ในวันที่ 7 ก.ค.2564 มีอายุสัญญา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงกับตลาด ไม่เกิน 2.5% ต่อปี


กำลังโหลดความคิดเห็น