xs
xsm
sm
md
lg

คนรุ่นใหม่กับระบอบทักษิณ อำนาจฉ้อฉลและประชาธิปไตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ หนึ่งความคิด
สุรวิชช์ วีรวรรณ

คนที่อายุ 20 ปีวันนี้ เพิ่งจะเกิดในปีแรกที่ทักษิณ ชินวัตรเข้าสู่การเมือง คนที่มีอายุอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยวันนี้ยังเป็นเด็กที่ไม่รู้เดียงสานักในวันที่ทักษิณถูกประชาชนในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาขับไล่

แน่นอนว่า ทักษิณมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียงข้างมาก รัฐบาลของทักษิณจึงเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย แต่เรามองมิตินั้นมิติเดียวไม่ได้ ต้องมองด้วยว่าเมื่อทักษิณได้อำนาจจากประชาชนแล้ว เขาได้ใช้อำนาจอย่างชอบธรรมหรือไม่

ถ้าทักษิณไม่ได้ใช้อำนาจอย่างชอบธรรม ประชาชนก็มีความชอบธรรมในการออกมาขับไล่นี่เป็นหลักการของระบอบประชาธิปไตย ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะปล่อยให้รัฐบาลที่เราเห็นว่าฉ้อฉลแล้วอยู่ในอำนาจต่อไปจนหมดสมัยแล้วไปคาดหวังว่าประชาชนจะไม่เลือกกลับเข้ามาอีก

ยิ่งคนกลุ่มหนึ่งมีความคิดว่ารัฐบาลใช้อำนาจอย่างฉ้อฉลไม่เป็นไรถ้าประชาชนได้ประโยชน์ด้วย ก็ยิ่งเป็นทัศนะอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตย แล้วรู้ไหมว่าวันนี้ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยกลับมองว่านี่เป็นความคิดที่ถูกต้อง เพราะไม่ว่าจะมีพฤติกรรมฉ้อฉลอย่างไรก็เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชน

วันนี้คนรุ่นใหม่เหล่านั้นจำนวนมากเชื่อว่าทักษิณ ชินวัตร มีความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจเพราะมาจากการเลือกตั้ง ถูกขับออกจากอำนาจเพราะคณะรัฐประหาร คนรุ่นใหม่จึงเห็นว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรม และความคิดที่เขามองการรัฐประหารเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตย กระทั่งไม่ใส่ใจเลยว่าทักษิณได้ใช้อำนาจอย่างไรในระหว่างอยู่ในอำนาจ หรือรัฐบาลของทักษิณที่มีตัวแทนเข้ามามีอำนาจนั้นใช้อำนาจอย่างไร อันเป็นสาเหตุให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งออกมาขับไล่

เราจึงเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากไปเคลิบเคลิ้มกับความคิดของโทนี่ วู้ดซั่มในคลับเฮาส์ ที่คนแวดล้อมและได้ประโยชน์ทักษิณพยายามสร้างบทบาทของทักษิณในปัจจุบัน

วันนี้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหลายคนที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จสูงที่ทำให้คนรุ่นใหม่เชื่อว่า รัฐประหารนั้นไม่ชอบธรรมแต่ทักษิณนั้นชอบธรรม มองผิวเผินก็ใช่เพราะว่าทักษิณมาจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกเข้ามา แต่ถูกอำนาจปืนขับไล่ให้ออกจากอำนาจจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจรับได้เพราะประชาชนที่เลือกทักษิณเข้ามาหานั้นเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่ทหารที่เข้ามายึดอำนาจ

การรัฐประหารเป็นตัวขวางระบอบประชาธิปไตยแน่ เราไม่ควรจะสนับสนุนการรัฐประหาร แต่ต้องดูเนื้อแท้ของการรัฐประหารด้วยว่ามาจากสาเหตุอะไร การรัฐประหารทักษิณนั้น เพราะเขาใช้อำนาจที่ได้มาในการหาประโยชน์จากอำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทุจริตของตัวเอง ที่เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายและมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ดังนั้นการรัฐประหารเป็นการใช้ปืนเพื่อล้มล้างอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็จริง ในฐานะเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเราไม่ควรจะเห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่เราต้องดูเหตุผลของการรัฐประหารและการใช้อำนาจของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารด้วย

จะบอกแบบกำปั้นทุบดินว่า รัฐประหารเท่ากับไม่ดี รัฐบาลหลังหลังประหารไม่ดี ประชาธิปไตยเท่ากับดี รัฐบาลจากเลือกตั้งเท่ากับดี เพียงแค่นั้นไม่น่าจะถูกต้อง

คตส.ที่ไต่สวนการทุจริตมิชอบของทักษิณมาจากอำนาจรัฐประหารก็จริง แต่ต้องไปดูเนื้อหาที่คตส.กล่าวหาทักษิณว่ามีพยานหลักฐานที่สมเหตุสมผลหรือไม่ และต้องไปดูว่าทำไมศาลถึงรับฟังการไต่สวนของคตส.และสั่งให้ยึดทรัพย์ทักษิณ 47,000 ล้านบาทได้

คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่า ในระหว่างอยู่ในอำนาจนั้นทักษิณปกปิดการถือครองหุ้นซึ่งเป็นการฝ่าผืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540, พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 และ พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ.2542 ม.32, 33 และ 100 ซึ่งมีความผิดอาญา ม.119 และ 122 แสวงหาประโยชน์โดยอาศัยตำแหน่ง ในระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ มอบนโยบาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐภายใต้บังคับบัญชา หรือ กำกับดูแลของผู้ถูกล่าวหากระทำการที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ชินคอร์ปฯ และบริษัทในเครือเป็นจำนวนมาก

เช่น กรณีแปลงค่าสัมปทานเป็นค่าภาษีสรรพสามิต โดยมีการตรา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม โดยให้นำค่าสัมปทานมาหักกับภาษีสรรพสามิต อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกิจการของตัวเอง

กรณีการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ 27 มี.ค.33 (ครั้งที่ 6 ) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 44 ปรับลดอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า ให้กับบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ปี 42 จากการจัดทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ 6 ) ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทเอไอเอส จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า ให้แก่ บริษัท ทศทฯ ลดน้อยลงจากเดิม

กรณีการแก้ไขสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ออนุญาตให้ใช้เครือข่ายร่วมหรือ “โรมมิ่ง” เอื้อประโยชน์แก่บริษัท ชินคอร์ปฯ และบริษัท เอไอเอส การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่ให้บริษัท เอไอเอส เข้าไปใช้เครือข่ายร่วมผู้ให้บริการรายอื่นมีผลต่อการจ่ายเงินผลประโยชน์ที่บริษัท เอไอเอส ต้องจ่ายให้กับ บริษัท ทศท และบริษัท กสท ไม่น้อยกว่า 18,970,579,711 บาท กลายเป็น บริษัท เอไอเอส จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว

กรณีละเว้น อนุมัติ ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจดาวเทียมตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศโดยมิชอบ 3 กรณี อันเป็นการเอื้อประโยชน์กับบริษัท ชินคอร์ปฯ และบริษัท ชินแซทฯ เพราะดาวเทียมไอพีสตาร์ ไม่สามารถใช้แทนดาวเทียมไทยคม3 ได้ ตามสัญญาและทำให้ไม่มีดาวเทียมไทยคม 4 จนทุกวันนี้ รัฐจึงเสียหายจากโครงการนี้ 4 พันล้านบาท ผู้ถูกกล่าวหาได้ประโยชน์ไป 16,000ล้านบาท

กรณีอนุมัติให้รัฐบาลสหภาพพม่า กู้เงินจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ เอ็กซิมแบงก์ เพื่อนำไปซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ชินแซทฯโดยเฉพาะ

ยังไม่รวมพฤติกรรมอื่นของทักษิณเช่นการฆ่าตัดตอนผู้บริสุทธิ์ในคดียาเสพติดจำนวนมาก กรณีผู้เสียชีวิตที่ตากใบ กรือเซะ ซึ่งเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น รวมถึงพฤติกรรมอื่นๆอีกมาก เช่นการแทรกแซงองค์กรอิสระไม่ให้สามารถทำงานได้ การซื้อตัวส.ส.และส.ว.ด้วยอำนาจเงินหลังการเลือกตั้ง ซึ่งทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตย ฯลฯ

ดังนั้นจะมองว่าทักษิณถูกต้องเพราะมาจากระบอบประชาธิปไตยโดยไม่สนใจการใช้อำนาจที่ฉ้อฉลของทักษิณไม่ได้

รวมถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ใช้เสียงข้างมากเพื่อล้มล้างความผิดของทักษิณจนถูกกปปส.ออกมาขับไล่ และมีการใช้อาวุธสงครามออกมายิงทำร้ายประชาชนฝั่งตรงข้ามทุกวันจนเป็นเหตุให้ทหารต้องเข้ามารัฐประหารในขณะที่กำลังกลายเป็นรัฐล้มเหลว สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เคยกล่าวว่าเหตุผลสำคัญที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการรัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือ การใช้อาวุธสงครามมาไล่ยิงประชาชนอีกฝั่ง

แม้ผมจะมองว่านอกจากการรัฐประหารครั้งนั้นไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้ แต่ส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วยกับการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ ผมจึงไม่ได้รับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ยังใช้อยู่ แต่ก็จำต้องยอมรับเมื่อประชาชนเสียงข้างมากเขารับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และต้องยอมรับโดยปริยายว่ารัฐบาลประยุทธ์มาตามรัฐธรรมนูญ

แต่ผมก็เห็นด้วยนะครับว่า เป็นความชอบธรรมของคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ยอมรับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหาร และเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงของระบอบทักษิณว่าแม้จะมาจากการเลือกตั้งแต่เป็นรัฐบาลฉ้อฉลและเป็นทรราชย์ที่มาจากการเลือกตั้งได้เหมือนกัน

ในวันนี้คนรุ่นใหม่กำลังกลายเป็นเครื่องมือของลิ่วล้อของระบอบทักษิณในคราบของนักวิชาการและนักการเมืองจำนวนหนึ่งที่ทำให้เข้าใจว่าทักษิณมีความเป็นนักประชาธิปไตยที่ถูกเผด็จการทหารยึดอำนาจอย่างไม่เป็นธรรม ทักษิณและน้องสาวถูกกลั่นแกล้งจากกระบวนการของศาลให้จำคุกจนไม่สามารถกลับประเทศได้ และหวังให้คนรุ่นใหม่สั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พวกเขาชิงชัง

จนทำให้ทักษิณที่ใช้อำนาจอย่างฉ้อฉลกลายเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่น่าชื่นชมของคนรุ่นใหม่ในวันนี้

ติดตามผู้เขียนได้ที่https://www.facebook.com/surawich.verawan


กำลังโหลดความคิดเห็น...