xs
xsm
sm
md
lg

โครงการ"ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน" บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.โกมล เมฆวัฒนา ผู้ริเริ่มโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน”เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 30 มี.ค.) กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ซึ่งรวมตัวกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน”จะร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ ในเบื้องต้น จะมีการมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 4,000 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 25,000 ชิ้น ที่ได้จัดซื้อผ่านการรวบรวมเงินบริจาคกว่า 2 ล้านบาท ในครั้งแรก และหลังจากนี้ ยังจะมีการพิจารณาจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อส่งมอบอีก ในครั้งถัดไป
สำหรับความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 8, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30 และหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)รุ่นที่ 4 ซึ่งได้ส่งตัวแทนมาร่วมพิธีการมอบ โดยนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งยังจำเป็นในการป้องกันตัวบุคคลากรทางการแพทย์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
"พลังความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการพูดคุยในกลุ่มเพื่อนช่วงแรกๆ ที่มีความตั้งใจในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลต่างๆ แต่พอมีการพูดคุยขยายวงออกไป ก็เริ่มมีจำนวนผู้ที่สนใจจากกลุ่มหลักสูตรต่างๆ เข้ามาร่วมมากขึ้น จึงมีความตั้งใจที่จะให้เป็นโครงการระยะยาว สามารถส่งมอบสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปในทุกเหตุการณ์ และจับมือกับ สปสช.ในการทำหน้าที่กระจายไปยังส่วนที่ต้องการ" น.ส.โกมล ระบุ
หลังจากส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน ครั้งนี้แล้ว ทางกลุ่มจะดำเนินการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกันครั้งที่ 2 เพื่อโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น