xs
xsm
sm
md
lg

เปิดชิงสัมปทานดิวตี้ฟรีดอนเมือง “เซ็นทรัลฯ”หมดสิทธิ์-มีคดีฟ้องทอท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ทอท.เปิดประมูล ชิงพื้นที่ ดิวตี้ฟรี สนามบินดอนเมือง สัญญา 10 ปี 6 เดือน ขายซอง 24 ต.ค. - 8 พ.ย. 62 ยื่นประมูล 11 ธ.ค. ตัดสิน 16 ธ.ค. 62 กางเงื่อนไข “กลุ่มเซ็นทรัลฯ” หมดสิทธิ์เข้าประมูล เหตุมีคดีฟ้องร้องกับ ทอท. ขณะที่ขยาย “ดอนเมืองเฟส 3” จ่อสลับใช้อาคารระหว่างประเทศหลังใหม่-เพิ่มพื้นที่ดิวตี้ฟรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคา งานให้สิทธิประกอบการกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร หรือดิวตี้ฟรี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 ราย สัญญา 10 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565ถึง วันที่ 31 มี.ค. 2576 โดยเอกชนสนใจ ซื้อเอกสารประกวดราคา (TOR) ได้ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2562 –วันที่ 8 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.-12.00น. และเวลา 13.00 น.-16.00น.

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.-12.00น. และดูสถานที่ประกอบกิจการในวันเดียวกันเวลา 11.00น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน ในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น.-11.00น. โดยจะประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในวันที่ 12 ธ.ค.และ 13 ธ.ค. 2562 กำหนดเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุด ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น.

กาง 5 คุณสมบัติมีสิทธิ์ร่วมประมูล

ทั้งนี้ ทอท.ได้กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอว่า 1. นิติบุคคลไทยรายเดียว หรือหลายรายรวมกลุ่มเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมลงทุน (Consortium) ที่มีผู้รับผิดชอบหลัก(Lead Firm) เป็นนิติบุคคลไทย ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 2. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท.บอกเลิกสัญญาหรือมีหนี้ค่าชำระ หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับทอท.ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลาการ

3. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในไทย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน มีประสบการณ์บริหารดิวตี้ฟรีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ในพื้นที่เดียวกันไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน เป็นต้น

4. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย และ 5.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกันผู้ซื้อเอกสาร

เปิดช่อง CPN เข้าประมูลชื่ออื่น

แหล่งข่าวจาก ทอท. ระบุว่า เงื่อนไขห้ามผู้มีข้อพิพาทหรือมีการฟ้องร้องกับ ทอท. ยื่นประมูลนั้นจะส่งผลให้กลุ่มเซ็นทรัล อาจไม่สามารถเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ได้ เนื่องจากมีกรณี ฟ้องร้องในการก่อสร้างศูนย์การค้า เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) กับ ทอท. ขณะที่ปัจจุบัน กลุ่มคิงเพาเวอร์เป็นผู้รับสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 (ระหว่างประเทศ) พื้นที่ประมาณ 1,100 ตร.ม. จ่ายผลตอบแทน ทอท.เดือนละ 63 ล้านบาท หรือปีละ 756 ล้านบาท สัญญา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555-30 ก.ย.2565

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัลฯ ไม่สามารถยื่นประมูลในนาม CPN ได้ เนื่องจากผิด TOR กรณีมีการฟ้องร้องกับ ทอท. ซึ่ง ยืนยันว่าไม่ได้กีดกันใดๆ เนื่องจากเงื่อนไขดังกล่าว ทอท. ใช้เป็นข้อกำหนดใน TOR มานานแล้ว และเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประมูลดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ ก่อนหน้านี้ แต่ทั้งนี้หาก กลุ่มเซ็นทรัลฯ จะยื่นประมูลในนามนิติบุคคลอื่น ก็ไม่มีปัญหา ขอให้มีคุณสมบัติตามที่ทอท.กำหนด สามารถยื่นประมูลได้

เฟส 3 เพิ่มพื้นที่ดิวตี้ปรีอีกเท่าตัว

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 ซึ่งจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (อาคารผู้โดยสารในประเทศหลังเก่า) โดยต้องมีการปรับใช้อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศ และใช้อาคาร 3 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งต้องย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรีจากอาคาร 1 มาอยู่อาคาร 3 นั้น นายนิตินัย กล่าวว่า ใน TOR จะระบุถึงแผนพัฒนาดอนเมืองไว้ ในเงื่อนไขว่าผู้ได้รับสัญญา จะต้องย้ายพื้นที่ดิวตี้ฟรี จากอาคาร 1 มาใช้พื้นที่อาคาร 3 ซึ่งอาคาร 3 ที่ก่อสร้างใหม่ จะมีพื้นที่ดิวตี้ฟรีมากกว่าอาคารเดิมประมาณ 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม ทอท.จะมีการชี้แจงรายละเอียดกับผู้ที่เข้าร่วมประมูลต่อไป เมื่อเฟส 3 เสร็จ จะปรับให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างการให้บริการผู้โดยสารในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ได้ตามสถานการณ์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการใช้อาคารผู้โดยสารทั้ง 3 อาคาร จะมีผลต่อพื้นที่การใช้ดิวตี้ฟรี สนามบินดอนเมือง ที่ ทอท.เปิดประมูลและเริ่มต้นสัญญารอบใหม่ในปี 2565 แน่นอน
กำลังโหลดความคิดเห็น...