xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ยื่นศาลรธน.ตีความสมาชิกภาพส.ส."นวัธ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (3ต.ค.) สำนักงาน กกต.ได้ออกเอกสารข่าว ชี้แจงผลการประชุมกกต. ระบุว่า กกต.ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกสภาพสิ้นสุดลงกรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิต และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล โดยที่ยังไม่ปรากฏว่า สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการดำเนินการตาม มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับกกต. ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกกับภาพ ส.ส. ในการนี้ กกต.โดยมติเสียงข้างมากจึงเห็นว่า เป็นกรณีความปรากฏ หรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต.ว่า สมาชิกภาพส.ส. ของนายนวัธ มีเหตุให้สุดลงตามรธน. มาตรา 101 วงเล็บ 6 ประกอบ มาตรา 98 ( 6)โดยให้ยื่นคำร้องต่อศาลรธน. เพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส. ของนายนวัธ สิ้นสุดลงตามมาตรา 82 วรรค 4 ของรธน. หรือไม่
นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ได้ออกเอกสารข่าว ชี้แจงกรณีที่กำหนดให้ วันพุธที่ 23 ต.ค. ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช เป็นวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 จ.นครปฐม หลังจากที่ก่อนหน้านั้น ตัวแทนจาก พรรคอนาคตใหม่ เข้าร้องเรียนว่า การกำนดวันดังกล่าว แม้จะเป็นวันหยุด แต่เป็นวันปิยมหาราช ประชาชนจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อีกทั้งวันดังกล่าวถ้าทำงานจะได้รับค่าแรงเป็น 2 เท่า จึงเกรงว่าผู้มาใช้สิทธิจากภาคแรงงาน จะไม่สามารถออกไปใช้สิทธิได้
ทั้งนี้ กกต.ได้ชี้แจงว่า วันดังกล่าว เป็นวันที่ กกต.สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งส.ส.ว่างลงตามที่รธน.กำหนด ทั้งนี้เพราะกกต.ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งและปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้ เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตามมาตรา 36 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.
ส่วนการให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น สำนักงาน กกต.ได้มีหนังสือ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการ หรือ นายจ้างของสถานประกอบการ ที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ให้ความสะดวก และอนุญาตให้ผู้ใช้แรงงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมจ.นครปฐม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.นครปฐม ประธานสภาอุตฯ จ.นครปฐม ประธานหอการค้าจ.นครปฐม และมีหนังสือประสานงานขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...