xs
xsm
sm
md
lg

แบ่งเค้กกมธ.สภา35คณะลงตัว “เสรีพิศุทธ์”ปธ.ปราบโกง-“ปิยบุตร”ปธ.กฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (12 ก.ย.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 35 คณะ ไปเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ผ่านมาโดยเป็นของฝ่ายรัฐบาล 17 คณะ ฝ่ายค้าน 18 คณะ ล่าสุดคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
พรรคพลังประชารัฐ 8 คณะ 1. กมธ.การตำรวจ มี นายนิโรจ สุนทรเลขา เป็นประธาน 2. กมธ.การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ มี น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เป็นประธาน 3. กมธ.การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน มี นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม เป็นประธาน 4. กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร มี นายอนันต์ ผลอำนวย เป็นประธาน 5. กมธ.การทหารมี นายสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธาน 6. กมธ.การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มี นายสุชาติ อุสาหะ เป็นประธาน 7. กมธ.การป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด มี นายนิพันธ์ ศิริธร เป็นประธาน 8. กมธ.การวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม เป็นประธาน
พรรคประชาธิปัตย์ 4 คณะ 1. กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา มี นายอันวาร์ สาและ เป็นประธาน 2. กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ มี นางกันตวรรณ ตันเถียร เป็นประธาน 3. กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ มี นายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นประธาน 4. กมธ.การสวัสดิการสังคม มี น.ส.รังสิมา รอดรัศมี เป็นประธาน
พรรคภูมิใจไทย 4 คณะ 1. กมธ.การคมนาคม มี นายโสภณ ซารัมย์ เป็นประธาน 2. กมธ.การท่องเที่ยว มี นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นประธาน 3. กมธ.การกีฬา มี นายบุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นประธาน 4. กมธ.การสาธารณสุข มี นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นประธาน
พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คณะ คือ กมธ.ส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม มี นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นประธาน
ส่วนฝ่ายค้าน 18 คณะ มีดังนี้
พรรคเพื่อไทย 10 คณะ 1. กมธ.การศึกษา มี นายนพคุณ รัฐผไท เป็นประธาน 2. กมธ.การพลังงาน มี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เป็นประธาน 3. กมธ.อุตสาหกรรม มี นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เป็นประธาน 4. กมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ มี นายไชยา พรหมา เป็นประธาน 5. กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคมี นายมานะ โลหะวณิชย์ เป็นประธาน 6. กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มีนางมุกดา พงษ์สมบัติ เป็นประธาน 7. กมธ.การปกครอง มี นายไพจิต ศรีวรขาน เป็นประธาน 8. กมธ.การต่างประเทศ มี นายศราวุธ เพชรพนมพร เป็นประธาน 9. กมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน มี นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นประธาน 10. กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย มี นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร เป็นประธาน
พรรคอนาคตใหม่ 6 คณะ 1. กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน 2. กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ มี พล.ท.พงศกร รอดชมภู เป็นประธาน 3. กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน มี นายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นประธาน 4. กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มี นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นประธาน 5. กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ มี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็นประธาน 6. กมธ.การแรงงาน มี นายสุเทพ อู่อ้น เป็นประธาน
พรรคเสรีรวมไทย 1 คณะ คือ กมธ.การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เป็นประธาน พรรคประชาชาติ 1 คณะ คือ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ มี นายซูการ์โน มะทา เป็นประธาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...