xs
xsm
sm
md
lg

ประชานิยมจมไม่ลง ถมไม่เต็ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"โสภณ องค์การณ์"

ประชาชนโดยทั่วไปมีความพอใจกับสถานภาพของตัวเองและความเป็นไปของบ้านเมือง รวมทั้งเค้าลางของอนาคตว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือไม่ และมากน้อยเพียงไร

ถ้าไม่พอใจจะคิดอ่านทำอะไรหรือมีความหมายอย่างไร หรือจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม

หรือยังจะหวังว่ารัฐบาลหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการบ้านเมืองจะจัดการทุกอย่างให้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้ประชาชนทั่วไปมีความหวังว่าอนาคตจะต้องสดใส

เมื่อดูปัจจัยและองค์ประกอบแวดล้อมจะมีความมั่นใจบนพื้นฐานอะไร ว่าจะเป็นไปตามอย่างที่หวังหรือไม่ เพราะสภาวะการเมืองเศรษฐกิจ สังคมยังไม่เห็นวี่แววว่าจะกระเตื้องขึ้น

ตรงกันข้ามยิ่งดูแล้วถ้าไม่หลอกตัวเองหรือหวังอย่างลมๆ แล้งๆ จะหาอะไรมาทำให้เชื่อมั่น ช่างดูยากเย็นเหลือเกิน

นั่นเป็นเพราะคณะผู้บริหารปัจจุบันสืบทอดมาจากคณะรัฐประหารซึ่งได้ดูแลจัดการประเทศมากว่าห้าปี โดยถูกมองว่าเมื่อประเมินแล้วเป็นการได้ซึ่งไม่คุ้มกับการเสียเวลาทรัพยากร โอกาสที่จะทำให้ประชาชนทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

ลุงผู้นำประชานิยมยังไม่มีแผน ชัดเจนในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองและมีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ และอยู่รอดได้อย่างมั่นคงในระยะยาว หลังจากรับตำแหน่งได้ไม่นานโครงการที่นำเสนอก็เป็นแนวประชานิยมอ้างว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นชัดก็คือมีแผนจะแจกเงินให้คนวัยหนุ่มสาวได้ใช้จ่ายในการกระตุ้นการท่องเที่ยว

คนขาดอาชีพ ถึงจะมีอาชีพ ก็ขาดแหล่งที่ทำกินถึงจุดที่จะทำมาค้าขายที่มีอยู่ก็ต้องเสียค่าเช่าแพงแล้วที่อยู่ในที่เปิดเผยก็ถูกขับไล่โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ้างว่าเป็นการจัดระเบียบสังคม จนถูกมองว่าเป็นการไล่คนค้าขายหาเช้ากินค่ำให้ขึ้นไปอยู่บนห้างซึ่งเป็นหนทางที่นายทุนผู้ประกอบการได้เปรียบจากการเก็บค่าเช่า

ปัญหาที่เป็นอยู่คือมีคนจำนวนมากไม่มีงานทำ ไม่มีอาชีพ ไร้โอกาสฝึกฝนอาชีพ

ปัญหาคนขาดรายได้ไม่มีอำนาจการซื้อ และผู้ที่มีเงินไม่อยากจับจ่ายใช้สอยเพราะไม่มั่นใจว่าสภาวะเศรษฐกิจจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรท่ามกลางปัญหาต่างๆอันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน และประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากปัญหาด้านการเมืองทำให้มีความกังวลด้านความมั่นคงโดยรวม

กว่าห้าปีที่ผ่านมาปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้หรือเริ่มจะเข้าขั้นวิกฤตเพราะจำนวนคนจนมากขึ้นและคนรวยก็รวยยิ่งขึ้น

มีคำพูดค่อนแคะว่าความสำเร็จอันโดดเด่นของรัฐบาลรัฐประหารนำโดยลุงประชานิยมก็คือทำให้คนรวยสร้างความมั่งคั่งขึ้น อย่างมากมาย ขณะที่คนยากจนก็มีชีวิตเลวร้าย แร้นแค้น คนระดับต่ำกว่าชนชั้นกลางแทบไร้หนทางที่จะยกระดับด้านรายได้และมาตรฐานการครองชีพเพราะขอบเขตจำกัดในการแสวงหาโอกาส เพื่อสร้างรายได้นั่นเอง

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพและบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นคณะรัฐมนตรีเพราะข้อสงสัยและความกังขาด้านพฤติกรรมและเจตนาว่ามีความใจซื่อมือสะอาดต้องการทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่

ที่ผ่านมามักจะนำเสนอโครงการเพื่อเอื้ออำนวยต่อกลุ่มทุนและกลุ่มคนระดับบน นักลงทุนข้ามชาติโดยให้ทั้งโอกาสและสิทธิพิเศษสารพัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และภาษีผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งคนไทยเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีไม่เคยมีโอกาสได้รับเช่นนั้น

โครงการประชานิยมต่างๆ เพื่อเอาใจผู้ด้อยโอกาสจึงเป็นเพียงการปิดปากไม่ให้โวยวายเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนโดยมองว่าทุกคนซึ่งไม่มีทางเลือก ชื่นชอบของฟรี ที่ภาครัฐหยิบยื่นให้

โครงการประชานิยมเป็นการทำลายฐานรากและความตั้งใจของคนที่จะประกอบอาชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงและศักยภาพของตนเองและยังมีจิต วิญญาณเพื่อการแข่งขันโดยความอยู่รอดเป็นเป้าหมาย

โครงการประชานิยมประเภทแจกฟรีหรือสวัสดิการฟรีไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นให้คนใช้ชีวิตอย่างมีความภาคภูมิใจที่พึ่งพาตัวเองได้แต่จะทำให้คนกลุ่มหนึ่งติดนิสัยไม่คิดทำมาหากินหวังรอแต่ของฟรีจากรัฐบาล

นี่เป็นความหวังดีหรือความประสงค์ร้ายต่ออนาคตของประเทศกันแน่เพราะจะทำให้ประชาชนสิ้นสภาพในการแข่งขัน นี่เป็นความหวังดีหรือความประสงค์ร้ายต่ออนาคตของประเทศกันแน่เพราะจะทำให้ประชาชนสิ้นสภาพในการแข่งขัน

เมื่อไม่มีรายได้เพียงพอนอกจากโครงการประชานิยมโอกาสที่จะสร้างหนี้สินเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ย่อมมีอยู่เสมอและนี่คือปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งได้พอกพูนจนถึงระดับอันตรายเมื่อเทียบกับรายได้ประชาชาติ

และประเทศที่มีหนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือนในระดับสูงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คุ้มค่าจะเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องเผชิญกับวิกฤตรุนแรงในคราวที่โลกเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหรือด้านอื่นเป็นวงกว้าง

คงได้แต่รอดูต่อไปแม้จะเป็นการให้โอกาสที่แทบจะไม่มีหวังจะได้อะไรก็ตาม

กว่า 5 ปีที่ผ่านมา ผลงานเป็นอย่างไรก็รู้เห็นกันอยู่


กำลังโหลดความคิดเห็น...