xs
xsm
sm
md
lg

พุทธิพงษ์ตั้งศูนย์”เฟกนิวส์” สกัดการปล่อยข่าวปลอม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (18ก.ค.) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เข้าสักการะท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี กรุงเทพฯ จากนั้นได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ
รมว.ดีอี กล่าวว่า จะเข้ามาสานต่อการดำเนินงานของ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรมว.ดีอี คนเก่า โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล จะผลักดันและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ , ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสร้างเครือข่ายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น ,
ด้านสังคมดิจิทัล จะผลักดันให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จะเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น พัฒนาระบบซิงเกิล วินโดว์ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระด้านเอกสารต่างๆ ควบคู่กับการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ที่ใช้ระบบดิจิทัล สร้างความเสียหายให้กับประชาชน
ด้านความมั่นคงดิจิทัล โดยขณะนี้มีแนวคิดจัดตั้งศูนย์เฟกนิวส์ เซนเตอร์ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแล และป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมที่กระทบต่อความมั่นคง อาทิ การเกิดภัยพิบัติ วาตภัย แผนดินไหว สึนามิ การสร้างความแตกแยกในสังคม โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ทั้งนี้เตรียมที่จะเดินทางไปหารือกับทุกภาคส่วน ทั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจออนไลน์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และผลักดันให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล อย่างสมบูรณ์
กำลังโหลดความคิดเห็น...