xs
xsm
sm
md
lg

ถกรมต.กลาโหมอาเซียนเสริมความมั่นคง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้(11ก.ค.) ที่โรงแรมแชงกรี-ลา พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาค ตามที่ไทยได้ชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ในหลากหลายด้าน หลายมิติ และได้มีการทบทวนประเด็น กิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เพื่อปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก
โดยในที่ประชุม ได้มีการรับรองเอกสารความร่วมมือ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบ ADMM 2. บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน 3. การขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา 4. ขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes 5. การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน และ 6. แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินนโยบายอื่นๆ ที่สำคัญที่เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภูมิภาค เช่น การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ปัญหาการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการและการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค โดยประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต การค้า การลงทุน และการเดินทางไปมาหาสู่กันที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน และมุ่งแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กำลังโหลดความคิดเห็น...