xs
xsm
sm
md
lg

กสม.พร้อมเป็นตัวกลางคืนศักดิ์ศรี"ซีอุย "

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (26 มิ.ย.) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถึง กรณีตัวแทนชาวบ้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร้องต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ให้พิจารณาหาแนวทางคืนศักดิ์ศรีให้กับ นายซีอุย แซ่อึ้ง ที่ร่างถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลังไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยันว่า เป็นมนุษย์กินคนว่า ที่ประชุมกสม. ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้มีมติเห็นควรรับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และประสานการคุ้มครองให้กับผู้ร้องและญาติ นายซีอุย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรธน. และพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยจากที่ได้ติดตามข้อมูล สังคมไทยตื่นตัวกับกรณีดังกล่าว ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะในการเคารพเกียรติยศ ชื่อเสียง ของนายซีอุย และญาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลดป้ายมนุษย์กินคน การดำเนินการเพื่อฌาปนกิจ ร่างของนายซีอุย ตามกฎหมาย และปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน ซึ่งการแสดงออกของทุกฝ่ายในสังคมเช่นนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยกันสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมโดยรวม
"ดังนั้น หากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องใดๆ กสม.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานหาข้อยุติร่วมกัน และหากปัญหาเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุย และญาติ ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว เรื่องก็จะยุติลงด้วยดี ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อีกต่อไป" ประธานกสม. กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...