xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปนคน คนปนข่าว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวปนคน คนปนข่าว

**ดีต่อใจชาวไทยทั้งผอง รวมช็อตประทับใจ พระบรมวงศานุวงศ์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก**

นับเป็นช่วงเวลามหามงคลสมัยสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวาระประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 –6 พฤษภาคม 2562
ในการนี้ นอกเหนือไปจากการได้ชื่นชมพระบารมีตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ตลอดทั้งงานยังเกิดมีภาพที่ชวนประทับใจให้เห็นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าเป็น “ช็อตประทับใจ”ในหลากหลายพระอิริยาบถของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ยังความปลาบปลื้มเป็นสุขให้เกิดแก่หัวใจอาณาประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้
ความปลาบปลื้มปีติทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นว่า ไม่ว่าจะที่คนพยามดึงฟ้าต่ำ หรือมีแนวคิดในการสร้างรัฐไทยใหม่ที่สถาบันเป็นเพียงสัญลักษณ์ หรือพยายามปั่นกระแสอย่างไร ... วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าคนไทยทุกหมู่เหล่ารักสถาบันฯ และสถาบันฯ ก็คือมิ่งขวัญและธงชัยของคนไทย
ขอรวบรวมภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้น มาไว้ ณ ที่นี้ ทั้งเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมในพระบารมี และร่วมจารึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติมิมีวันลืมเลือน...
..............................................
มาแรงแซงทุกภาพ พสกนิกรชาวไทยปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น คือ พระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงแย้มพระสรวล ในช่วงระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เมื่อช่วงค่ำ วันที่ 5 พฤษภาคม
(ภาพ 1 : ในหลวงทรงแย้มพระสรวล)

ภาพต่อมาที่ประชาชนชาวเน็ตกดไลค์กดเลิฟ พร้อมทั้งกดแชร์กันอย่างล้นหลาม คือภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับ“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา”และ“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร”ที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ที่ประชาชนได้เห็นแล้วรู้สึกถึงความรักความผูกพันระหว่างพระองค์ได้เป็นอย่างดี
(ภาพ 2 :“เสด็จพ่อ” กับ “ทูลกระหม่อมพี่หญิง” และ “พระองค์ที”1-2)
เป็นภาพที่หลายคนใช้คำบรรยายว่า เห็นแล้วน้ำตาจะไหล เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสวมกอดทักทายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
(ภาพ 3 : ในหลวงทรงสวมกอดทูลกระหม่อม)
เห็นสายพระเนตรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองสมเด็จพระเทพรัตนฯ นี้แล้ว ชวนให้นึกถึงคำว่า “น้องน้อยของพี่ชาย”ในจดหมายที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนถึงสมเด็จพระเทพรัตนฯ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ... เป็นสายพระเนตรที่ดูอบอุ่น อ่อนโยน ในแบบพี่ชายแสนดีที่มีต่อน้องรัก
(ภาพ 4 : น้องน้อยของพี่ชาย 1-2)
เรียกว่า นอกเหนือไปจากความปีติดีใจกับการได้เห็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ช็อตสำคัญที่ทำให้หัวใจคนไทยทุกดวงพองโตก็คือ การที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารทักทายพระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทอดพระเนตรด้วยสายพระเนตรที่แสดงถึงความรักความห่วงใย
(ภาพ 5 : ในหลวงทักทายองค์โสม 1-2)
เป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำตลอดกาล เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระบรมวงศานุวงศ์ โดยในการนี้ สมเด็จพระราชินี ได้ทรงกราบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ยังความปีติยินดีแก่พสกนิกรที่ได้เห็นภาพดังกล่าว
(ภาพ 6 : สมเด็จพระราชินีทรงกราบ)
“ทรงแข็งแกร่งมาก!”นั่นคือคำที่พสกนิกรถวายคำชื่นชม เมื่อได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระดำเนินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน ในฐานะที่ทรงดำรงพระยศเป็นราชองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
(ภาพ 7 : ทรงร่วมริ้วขบวน 1-2)
คนไทยทุกคนยิ้มแก้มปริเลยทีเดียว เมื่อได้เห็นภาพพระราชทานนี้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉายพระรูปกับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งต้องบอกว่า นับเป็นครั้งแรกๆ ที่คนไทยได้เห็นรอยแย้มพระสรวลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(ภาพ 8 : ราชินีแย้มพระสรวล)
ดูอบอุ่นและทรงเป็นกันเอง ... เมื่อริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค มาถึงยังบริเวณพลับพลาที่ประทับชั่วคราวของพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทรงยืนทอดพระเนตรริ้วขบวนเสด็จฯ อยู่ภายในพลับพลาที่ประทับ ได้ทรงยกโทรศัพท์มือถือส่วนพระองค์ขึ้นฉายพระรูปบรรยากาศ และทรงโบกพระหัตถ์ให้ “เสด็จพ่อ”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมแย้มพระสรวล แสดงความปีติยินดี
(ภาพ 9 : เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 1-2-3)
อีกหนึ่งช็อตเรียกรอยยิ้มจากพสกนิกรทั่วหล้า เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เผยแพร่ภาพส่วนพระองค์ผ่านเฟซบุ๊กทางการ ซึ่งมีทั้งภาพที่ทรงฉายพระรูปในลักษณะใช้กล้องหน้า (เซลฟี่) กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงแย้มพระสรวล รวมทั้งภาพที่ทรงฉายพระรูปคู่กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สิริวิบูลยราชกุมาร
(ภาพ 10 : สิริวัณณวรี 1-2)
ได้ใจพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งข้อความที่ทำให้คนซึ่งได้อ่านทุกคน ยิ่งรู้สึกรัก “พระองค์หญิง”ยิ่งขึ้นไปอีก โดยข้อความดังกล่าวนั้น ระบุว่า “ขอบใจทุกคนที่รักเราแบบใจจริงแท้ เข้าใจเรา และอยู่เคียงข้างเราเสมอมา เราถึงแม้จะมียศสูงขึ้น แต่เราก็จะเป็นท่านหญิงองค์เดิม นิสัยเหมือนเดิมทุกประการ ดั่งเฉกเช่นที่เป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง”
(ภาพ 11 : ข้อความเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี )
เป็นที่รับรู้กันว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นทรงโปรดการถ่ายภาพมาก และห้วงเวลาประวัติศาสตร์เช่นนี้ พระองค์ก็ทรงหยิบกล้องส่วนพระองค์ขึ้นมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ความงดงามริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร พร้อมแย้มพระสรวล ทำให้คนที่ได้พบเห็น ยิ้มตามไปด้วย
(ภาพ 12 : กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ )
อีกหนึ่งภาพสุดประทับใจ และกลั้นยิ้มแห่งความสุขใจไว้ไม่อยู่เลยจริงๆ เมื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเช้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงโปรยดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง พระราชทานแด่พระบรมวงศ์ ซึ่งแต่ละพระองค์ก็พยายามที่จะเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ฝ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ทรงนำดอกพิกุลเงิน-พิกุลทอง ที่ทรงเก็บได้ นำไปพระราชทานให้แก่พระประยูรญาติ และข้าราชการ พลเรือนในบริเวณนั้นจนหมด (ภาพ 13 : พระเทพเก็บดอกพิกุลเงินพิกุลทอง)
คลายข้อสงสัยสิ้น... ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงตอบคำถามพสกนิกรผ่านทางอินสตาแกรม กรณีไม่ได้รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยระบุว่า “เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่า”
(ภาพ 14 : ทูลกระหม่อมหญิงไม่รับยศ )
ดูน่ารักน่าเอ็นดูมากทีเดียว สำหรับบุตรทั้งสองของ “คุณพลอยไพลิน”ทั้ง น้องแม็กซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์ และ น้องลีโอนาร์โด ภัททพงศ์ วีลเลอร์ ที่ก็มายืนรอชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค อยู่ภายในบริเวณพลับพลาที่ประทับชั่วคราว
(ภาพ 15 : บุตรคุณพลอยไพลิน 1-2)

-----------
ภาพทั้งหมด อยู่ที่ กล่องของช่างภาพ หน้า 2
กำลังโหลดความคิดเห็น...